Kommentar inför Tangiamos Q3-19


Tangiamo publicerar imorgon den 15 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

I morgondagens rapport kommer vi framförallt att fokusera på följande delar:

  • Vad omsättningen uppgick till under Q3
  • Hur likviditeten i förhållande till bolagets burn rate har utvecklats
  • Linh Thais VD-ord

”Vi räknar inte med att se någon större omsättningsökning i absoluta tal, även om försäljningen skulle kunna visa på en god nivå jämfört med tidigare kvartal. Som vi har nämnt innan så förväntar vi oss, gällande omsättningen, att många av de affärer och avtal som ingåtts kommer ge större utväxling under kommande kvartal framöver. Sett till rörelsens kostnader borde dessa ha kunnat hålla sig på en relativt jämn nivå jämfört med föregående kvartal (Q2-19). Med tanke på att Tangiamo inte ännu är lönsamma, är det viktigt att bolaget fortsatt utvecklas med god kostnadskontroll. I rapporten ser vi även fram emot att läsa Linh Thais VD-ord och hoppas på eventuell uppdatering kring nuvarande marknadsaktiviteter och vad som ligger i korten inför resten av året samt 2020.”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en kort uppföljning, och därefter en uppdaterad aktieanalys.