Kommentar inför Tangiamos Q2-rapport


Tangiamo publicerar imorgon den 29 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

Vi räknar inte med att Tangiamo rapporterar någon större omsättning för årets andra kvartal, vilket framförallt motiveras av att många av de affärer och avtal som ingåtts och vunnits under H1-19 förväntas ge större utväxling under kommande kvartal framöver. Sett till rörelsens kostnader borde dessa kunna hålla sig på en relativt jämn nivå jämfört med föregående kvartal (Q1-19).

Tangiamo arbetar idag med en ny strategi och för att framöver bygga upp ett starkt kassaflöde med löpande intäkter är Tangiamos primära strategi framåt att vara en vinstdelningspartner med större kasinooperatörer. Det kan på kort sikt resultera i lägre intäkter, men möjliggöra högre omsättning över tid, varför vi anser att vald strategi är rätt väg att gå. I Q2-rapporten ser vi fram emot eventuell uppdatering kring nuvarande marknadsaktiviteter och vad som ligger i korten inför hösten, där vi hoppas på en innehållsrikt VD-ord från Linh Thai. En intressant händelse efter utgången av andra kvartalet var att Dynamic Partners International Ltd. från och med den 1 augusti 2019 blir försäljningspartner för primärt den asiatiska marknaden, vilket är ett viktigt steg i Tangiamos expansion i Asien.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en kort uppföljning, och därefter en uppdaterad aktieanalys. Läs vår senaste aktieanalys här, publicerad under juni 2019.