Kommentar inför Tangiamos Q2-rapport


Imorgon den 25 augusti 2020 publicerar Tangiamo sin delårsrapport för årets andra kvartal. Vad vi mest ser fram emot är att läsa Linh Thais VD-ord och vad för eventuell guidning/uppdatering som kan ges inför hösten och vad som närmast ligger i pipen.

Under våren/sommarperioden har Tangiamo fortsatt vunnit fler orders och ingått nya avtal, vilket vi i kombination med att bolaget åter blev skuldfritt under slutet av maj, ser positivt på. Inför morgondagens rapport har vi dock inte några direkta förväntningar på att någon större försäljning rapporteras för Q2, utan räknar fortsatt med att den större delen av potentialen för år 2020 finns att hämta under årets andra halva. Med det sagt anser vi samtidigt att aktien har tappat omotiverat mycket sedan juli. Efter att aktien mellan mitten av juni till mitten av juli handlats omkring 1,1 – 1,4 kr i en stigande trend, kommunicerade Tangiamo den 14 juli att VD och COO tillsammans avyttrat ca 1,2 miljoner aktier till en kurs om 1,41 kr, vilket fick aktien att vända nedåt.

”Försäljning från ledningspersoner är såklart något vi överlag inte ser positivt på, samtidigt som det kan finnas bakomliggande faktorer som måste tas i beaktande. Ofta i samband med insynsförsäljningar kan motivering till försäljning utebli, varpå det ofta kan det antas handla om vinsthemtagningar och/eller ett minskat engagemang i bolaget i fråga. I detta fall skriver Tangiamo att försäljningen skett för att kunna finansiera ett bostadsköp, vilket vi ändå kan anse utgöra en rimlig grund till försäljning. Det ska även kommas ihåg att t.ex. VD Linh Thai har köpt aktier för långt över både 2 och 3 kronor/styck sedan hon tillträdde sin VD-position under 2018, vilket vi menar får ställas i relation till försäljningen på 1,41 kr. Vi har dessutom varit i dialog med bolaget och har ingen anledning att tro att ledningens långsiktiga engagemang har minskat”, säger ansvarig analytiker hos Analyst Group.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.