Kommentar inför SensoDetects Q3-19


SensoDetect publicerar på måndag den 11 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

Insynsköp registrerade – något som är på gång?

Enligt ägartjänsten Holdings, som är anslutna till Euroclear Sweden, samt FI:s insynsregister, har bl.a. Johan Granath (styrelsemedlem) den 18 oktober köpt 502 666 aktier till ett volymvägt pris (VWAP) om 0,4843 kronor, motsvarande ett totalt belopp om ca 243 000 kronor. Även VD Martin Linde och ordförande P-O Rosenqvist har köpt aktier under oktober månad.

”Insynsköpen sänder såklart positiva signaler till marknaden och är något vi ser positivt på. Under början av september kommunicerade SensoDetect att de tillsammans med sin distributör i Sydamerika valt att starta lanseringen av BERA 3.1 i Bolivia. I samband med detta skrev SensoDetect att ett nytt besök var planerat i början på oktober för att träffa de kunder som har signerat LOI och för att initiera marknadslanseringen i Bolivia, där nya valideringsresultat ska presenteras kort efter besöket. Ännu har ingen information om detta kommunicerats, varför vi i samband med rapporten på måndag hoppas kunna få mer information kring detta”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.