Kommentar inför Seamless Distribution Systems Q4-rapport


Seamless Distribution Systems publicerar imorgon den 13 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019.

Störst fokus på förvärvet eServGlobal – hur går integrationen?

Under Q2-19 ingick SDS avtal om att förvärva eServGlobal, en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Bolaget såg förvärvet som en viktig del i den långsiktiga tillväxtstrategin, samtidigt som det bidrar till att stärka den operativa effektiviteten. SDS stärker genom förvärvet också sin närvaro i både Nordafrika och Mellanöstern, och når dessutom nya marknader i form av Sydostasien. Integrationen av eServGlobal påbörjades under mitten av det tredje kvartalet och i Q3-rapporten skrev VD Tommy Eriksson att bolaget arbetade med genomlysning av finanser, organisation, produkter och kompetens. Sedan dess har nya avtal träffats, och Analyst Group vill gärna se att integrationen fortlöper enligt plan.

Rekordomsättning att vänta

Med anledning av att det fjärde kvartalet blir det första då förvärvet eServGlobal är en till fullo integrerad del av SDS kombinerat med att ordinarie verksamhet förväntas fortsätta prestera starkt, estimeras omsättningen under Q4-19 bli den högsta i SDS historia. Totalt för hela koncernen estimeras en omsättning om 80,2 MSEK, där cirka 50 MSEK estimeras vara hänförligt till SDS och eServGlobal, medan resterande del förväntas hänföras till SDD. Påpekas bör att SDS under slutet av Q4-19 mottog en order om 20 MSEK från en teleoperatör i Sydafrika, och i det pressmeddelande som då publicerades står det att leverans påbörjas omedelbart, men att majoriteten av intäkterna är att vänta under 2020. Det är således oklart hur stor del av intäkterna som är att vänta under Q4-19, och om omsättningen för kvartalet blir lägre än estimerat kan detta vara en förklaringsfaktor. I helhet är Analyst Groups uppfattning att omsättningen för kvartalet är förhållandevis lättestimerad, och inga större överraskningar bör väntas.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.