Kommentar inför Seamless Distribution Systems Q4-rapport


Imorgon den 18 februari publicerar Seamless Distribution Systems sin Q4-20 rapport, samt bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020. 

 

SDS som koncern bedöms förbli relativt sett opåverkat av Coronakrisen, även under det fjärde kvartalet, då bolaget tillhandahåller en tjänst som i många fall är affärskritisk för bolagets kunder, samt då SDS är vana att arbeta digitalt. Vi bedömer dock att SDD-delen av SDS kommer ha påverkats negativt under Q4-20, då striktare Coronarestriktioner bedöms ha påverkat den fysiska retailhandeln negativt, vilket i sin tur väntas påverka SDD:s intäkter. Övergripande väntar vi oss därför ett visst intäktstapp, där omsättningen väntas minska på Y-on-Y basis, men att EBITDA-marginalen ökar något, då vi bedömer att SDS har sparat in på kostnader för resor under kvartalet.

 

Under kvartalet har SDS endast annonserat en order, vilken var storordern som bolaget tog i slutet av oktober 2020. Med bakgrund av detta kommer vi fokusera på kommentarer kring hur orderingången har utvecklats under kvartalet, samt därtill på kommentarer kring den underliggande efterfrågan på bolagets marknader.

 

Utöver ovanstående kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. SDS har de senaste kvartalen visat på en stigande EBITDA-marginal, och det skulle vara ett styrketecken om bolaget kan visa på en högre Y-on-Y EBITDA-marginal även under Q4-20.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en uppföljande kommentar.