Kommentar inför Seamless Distribution Systems Q3-rapport


Imorgon den 22 oktober publicerar Seamless Distribution Systems sin rapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020.

SDS som koncern bedöms ha klarat sig relativt sett opåverkat under Coronakrisen, då bolaget tillhandahåller en affärskritisk tjänst och till stor del arbetar helt digitalt under normala omständigheter, även om SDD fortsatt påverkas negativt av Covid-19. Givet detta estimeras bolaget visa på omsättningstillväxt även under Q3-20, och givet en kostnadsbas som prognostiseras öka i en lägre takt så bedöms SDS även visa på ett stigande EBITDA resultat samt en högre EBITDA-marginal jämfört med Q3-19.

Vårt fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer kring efterfrågan på SDS:s underliggande marknad, om/hur Coronakrisen kan tänkas fortsätta påverka Bolaget, samt ytterligare detaljer kring de orders som tagits under kvartalets gång.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. SDS har de senaste kvartalen visat på en stigande EBITDA-marginal, och det skulle vara ett styrketecken om bolaget kan visa på en högre EBITDA-marginal under Q3-20 jämfört med Q3-19, då Q3-19 var ett starkt kvartal för bolaget.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en uppföljande kommentar.