Kommentar inför SDS Q2-rapport


Seamless Distribution Systems AB publicerar imorgon den 23 juli sin delårsrapport för andra kvartalet 2020.

eServGlobal – hur har förvärvet hanterat pandemin?

Under Q2-19 ingick SDS avtal om att förvärva eServGlobal, en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Bolaget såg förvärvet som en viktig del i den långsiktiga tillväxtstrategin, samtidigt som det bidrar till att stärka den operativa effektiviteten. SDS stärker genom förvärvet också sin närvaro i både Nordafrika och Mellanöstern, och når dessutom också nya marknader i form av Sydostasien. Integrationen av eServGlobal påbörjades under mitten av det tredje kvartalet och i Q4-19-rapporten skrev VD Tommy Eriksson att siffrorna visade att SDS genomfört ett utomordentligt bra förvärv. Sedan dess har en pandemi slagit till, och eServGlobal antas ur ett personalmässigt perspektiv ha drabbats hårt, då förvärvet har huvuddelen av sin personalstyrka i Frankrike. Verksamhetsmässigt pekar emellertid det mesta på att Bolaget har kunnat hantera krisen väl, men det blir alltjämt intressant att se hur eServGlobal och SDS har tacklat krisen.

Stark tillväxt på årsbasis, men något lägre omsättning jämfört med Q1-20 att vänta

SDS gick in i 2020 med en välfylld orderbok, där framförallt ordern från en sydafrikansk mobiloperatör stack ut. Under inledningen av 2020 har emellertid de större ordrarna uteblivit, vilket sannolikt är ett resultat av den pågående pandemin. Mindre tilläggsordrar har emellertid erhållits, vilket ännu en gång bevisar att SDS tillhandahåller en affärskritisk tjänst, som även under en pågående ekonomisk kris medför ordrar. För SDS estimeras, med grund i ovanstående, en omsättning om 51,5 MSEK. Seamless Digitial Distribution (SDD), förväntas ha blivit påverkade av pandemin i högre utsträckning. En större del av SDDs omsättning härstammar från fysisk försäljning, och med hänsyn till att den fysiska försäljningen har sjunkit kraftigt under COVID-19 förväntas även SDD ha påverkats. Utöver detta anses SDDs tjänst inte vara lika kritisk för kunderna som SDS, vilket också förväntas ha haft viss påverkan. I helhet estimeras en omsättning om 22 MSEK för SDD, vilket medför en total estimerad omsättning om 73,5 MSEK för koncernen. EBITDA estimeras uppgå till 8,8 MSEK.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.