Kommentar inför SDS Q1-rapport


Seamless Distribution Systems publicerar imorgon den 22 april sin delårsrapport för första kvartalet 2020.

eServGlobal – hur går integrationen?

Under Q2-19 ingick SDS avtal om att förvärva eServGlobal, en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Bolaget såg förvärvet som en viktig del i den långsiktiga tillväxtstrategin, samtidigt som det bidrar till att stärka den operativa effektiviteten. SDS stärker genom förvärvet också sin närvaro i både Nordafrika och Mellanöstern, och når dessutom också nya marknader i form av Sydostasien. Integrationen av eServGlobal påbörjades under mitten av det tredje kvartalet och i Q4-19-rapporten skrev VD Tommy Eriksson att siffrorna visade att SDS genomfört ett utomordentligt bra förvärv. Sedan dess har nya avtal träffats och SDS har enligt Analyst Groups uppfattning fortsatt arbetet med att integrera och effektivisera eServGlobal, och med grund i detta följer vi utvecklingen noggrant.

Rekordomsättning att vänta

Med anledning av att eServGlobal sedan det fjärde kvartalet är en till fullo integrerad del av SDS kombinerat med att ordinarie verksamhet har presterat starkt med flertalet nya ordrar förväntas omsättningen under Q1-20 bli den högsta i Bolagets historia. Totalt för hela koncernen estimeras en omsättning om 89,1 MSEK, detta trots pågående Coronakris. Av denna omsättning estimeras SDD stå för cirka 39 %, medan SDS förväntas stå för resterande 61 %. Påpekas bör att SDS under kvartalet och i början av Q2-20 har mottagit flertalet tilläggsordrar, trots det pågående utbrottet av COVID-19, vilket visar på att verksamheten sannolikt står stark även under kriser, något som enligt Analyst Groups uppfattning bör medföra en värderingspremie.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.