Kommentar inför Realhearts Q2-rapport


Realheart publicerar imorgon den 20 augusti 2020 sin delårsrapport för andra kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar inför rapporten.

Under juni månad tillfördes Realheart ca 26 MSEK före emissionskostnader via en företrädesemission som fulltecknades, där likviden bl.a. ska användas för vidare produktutveckling, t.ex. optimering av pumpens mekaniska egenskaper, designarbete, ISO-certifiering m.m., och för långtidsförsök på djur innan kliniska studier på patienter kan påbörjas. Allt i enlighet med den kravbilden Realheart fått i sina långtgående samtal med FDA i USA. Parallellt kommer Realheart även arbeta med att identifiera lämpliga leverantörer och partners med rätt erfarenhet för tillverkning av högkvalitativa medtechprodukter, där avtal under juni ingicks med Berlin Heart, samt säkerställa tillgång till de mest lämpade leverantörerna för kritiska komponenter. Samtliga av dessa händelser utgör viktiga steg på vägen mot kommersialisering under år 2025, och utgör potentiella värdedrivare inom de närmaste 12-24 månaderna vilka kan resultera i en positiv kursutveckling i aktien. I samband med morgondagens rapport ser vi fram emot att få mer information kring allt detta och en uppdaterad uppfattning kring vart i processen Realheart befinner sig och hur de ser på hösten 2020. Precis som många andra företag blev även Realheart påverkade av vårens utbrott av Covid-19. Pandemin är fortsatt ett faktum och i VD-ordet hoppas vi få en uppdatering kring hur Realhearts förutsättningar ser ut idag.

Hur vi ser på Realheart som investering

Varje år drabbas över 26 miljoner människor av hjärtsvikt och endast 7 000 erhåller en hjärttransplantation. Problemet är omfattande och idag finns inga hållbara alternativ för artificiella hjärtan. Realheart är med sin patenterade produkt ensamma om att prestera ett pulserande blodflöde likt kroppens eget hjärta där bolagets målsättning är att påbörja produktlansering av sitt totalt artificiella hjärta under år 2025. Tills år 2027 prognostiseras Realheart nå en omsättning omkring
108 MSEK, vilket med tillämpad P/S-multipel och diskonteringsränta ger ett nuvärde per aktie om
13 kr i ett Base scenario. Fram tills lansering finns flera värdedrivande aktiviteter där fortsatta steg i rätt riktning borde minska rådande värderingsrabatt i aktien.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.