Kommentar inför Hoylus Q2-rapport


Hoylu publicerar imorgon den 21 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar inför rapporten.

I mitten av juli släppte Hoylu sina preliminära försäljningssiffror för Q2-20, där det framgick att omsättningen under andra kvartalet uppgick till 8,0 MSEK (6,2), motsvarande en ökning om 29 %. Jämfört med vårt estimat om 8,8 MSEK var utfallet således 0,8 MSEK lägre, samtidigt som vi anser att 29 % tillväxt är en bra prestation under ett minst sagt annorlunda Q2. I pressmeddelandet framgick även att Hoylus ARR uppgick till 21,3 MSEK i slutet av juni, en ökning från 20,7 MSEK i slutet av mars och från 15,0 MSEK vid utgången av december 2019. Hoylu skriver även att de lanserade sin nya programvara i början av maj, följt av lanseringen av moduler för Pull-planning och PI Planning. Bolaget hade därefter en stark tillväxt i antalet registrerade användare men som dock inte visas i ARR-ökningen då den nya programvaran kom med en 60-dagars gratis testperiod. Vid bra konverteringsgrad kan det därmed ge en extra ”boost” i ARR-intäkterna under kommande kvartal.

I övrigt ser vi fram emot att i morgondagens rapport läsa mer kring hur Hoylus kostnadsbas och rörelsekapital utvecklats, och därmed kunna uppdatera våra prognoser kring bolagets burn rate och likviditetsbana.

I samband med rapporten kommer vi även att återkomma med en uppföljande kommentar.