Kommentar inför Hoylu Q1-19


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 15 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är vår tankar inför rapporten.

Under Q1-18 uppgick omsättningen till 5,3 MSEK, med ett EBIT-resultat om -8,2 MSEK. Det blir intressant att se dels hur nettoomsättningen under Q1-19 förhåller sig mot jämförbar period 2019, dels mot föregående kvartal (Q4-18) då nettoomsättningen uppgick till 13,1 MSEK. Säsongsmässigt är Hoylus första kvartal svagare relativt det fjärde kvartalet, varför vi räknat med en lägre omsättning under Q1-19 jämfört med Q4-18. Samtidigt estimerar vi en tillväxt om ca 60 % mot jämförbart kvartal 2018, motsvarande en omsättning om 8,6 MSEK under första kvartalet 2019. Vi tror inte att Hoylu har vänt till svarta siffror under Q1 men att Bolaget har tagit ett steg närmare till att nå lönsamhet, något vi estimerar kan ske under fjärde kvartalet i år. Nedan följer en sammanfattning av våra prognoser.

 

I samband med rapporten kommer vi att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys.