Kommentar inför Greater Thans Q4-rapport


Greater Than publicerar imorgon den 20 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2019, nedan framgår våra tankar inför rapporten.

Under Q3-19 uppgick omsättningen till ca 4,2 MSEK (3,5), motsvarande en tillväxt om 20 % mot jämförbart kvartal, och 5 % högre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q2-19). Inför Q4-rapporten 2019 har vi i vanlig ordning fortsatt vår blick mot hur försäljningen har utvecklats under kvartalet, där frågan är om Greater Than kan överträffa försäljningen om ca 4,2 MSEK under Q3-19, och därmed fortsätta den successivt stigande trenden.

En annan viktig faktor vi kommer att titta närmare på är hur antalet återkommande kunder har utvecklats. Greater Than håller på att bygga upp ett kraftigt fundament av kunder, där antalet betalande försäkringsavtal som använder bolagets teknologi växte med 45 % under Q3-19 jämfört mot Q2-19. Denna del i affärsmodellen är vad som möjilggör en successivt stigande försäljning Q-Q. Vi ser därför fram emot att få ta del av mer information kring ur detta har utvecklades under det sista kvartalet 2019 (Q4).

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en kommentar.