Kommentar inför Greater Thans Q2-rapport


Greater Than publicerar imorgon den 20 augusti 2020 sin delårsrapport för andra kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar inför rapporten där följande är de övergripande punkterna vi kommer att kika närmare på:

  • Omsättning vs. tillväxt i antalet användare
  • Kapitalförbrukning och likviditet

Senaste två kvartalen har Greater Than visat på negativ tillväxt Q-Q, vilket förklaras av att det historiskt har varit en större andel av intäkterna som utgjorts av engångsintäkter hänförligt till särskilda utvecklingsarbeten och försäljning av hårdvarukomponenter. Greater Than arbetar sedan en tid tillbaka med att ställa om bolaget med ett större fokus på årligt återkommande intäkter (ARR), en strategi som på kort sikt bromsat tillväxten men som på lång sikt kan ge ett betydligt bättre genomslag i siffrorna. Inför Q2-rapporten som publiceras imorgon ser vi fram emot att läsa mer om dels hur Greater Thans omsättning har utvecklats som helhet under årets andra kvartal, dels hur kombinationen av repetitiva intäkter och engångsintäkter har sett ut. Samtidigt är det inte bara försäljningen i abosluta tal som är intressant att följa, utan även tillväxten i antalet anslutna plattformsanvändare. Detta, i kombination med en utökad mängd kördata och information om förarbeteende, anser vi utgör en mycket viktig del av Greater Thans bolagsvärdering. Senaste kvartalet har antalet anslutna användare ökat successivt, något vi räknar med att det fortsatt skall göra även under Q2-20.

I och med den riktade emissionen under juni som inbrigade 20 MSEK, bör kassan och den finansiella riskbilden inte vara några större faktor att oroa sig för under de närmaste månderna. Likväl är inte Greater Than lönsamma, varför det fortsatt är av stor vikt att estimera i vilken takt bolaget förbrukar sitt rörelsekapital. I vår senaste analys från i maj utgick vi ifrån en burn rate om -2,5 MSEK/månad, d.v.s. i linje med Q1-20, vilket utifrån den rapporterade kassan vid utgången av mars om 9,5 MSEK samt tillkommande emissionslikvid om ca 20 MSEK under juni, skulle innebära att Greater Than är finansierade till omkring Q1-21. I och med morgondagens rapport får vi ytterligare tre månader av information vilka utgör viktiga datapunkter i våra beräkningar av Greater Thans finansiella position och tillgänglig likviditet i bolaget.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.