Kommentar inför GPX-Medicals Q4-rapport


Imorgon den 16 februari publicerar GPX Medical sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020.

GPX Medical inledde det fjärde kvartalet med att den 2 oktober noteras på First North Growth Market under kortnamnet ”GPXMED”. Intresset för bolagets notering var mycket stort och de inkomna ansökningarna om teckning, fördelat på ca 3 000 konton, uppgick till ca 107 MSEK, motsvarande en överteckning om hela 475 %. Vi har tidigare skrivit om att VD Hanna Sjöström den 5 oktober, köpt 312 500 teckningsoptioner av serie TO1 av Bolagets tidigare huvudägare och strategiska teknikpartner Norsk Elektro Optikk, vilket vi ser mycket positivt på.

En viktig händelse under perioden var att GPX Medical lämnade in en internationell patentansökan till Patent Cooperation Treaty (PCT) gällande spektroskopiska mätningar genom optiska fibrer. Enligt bolaget är patentansökan en strategiskt viktig uppfinning och är en väsentlig del i GPX Medicals lungövervakningsutrustning NEOLA®. Fram tills kommersialiseringsfasen år 2023, har bolaget ett antal viktiga milstolpar som behöver uppnås, bland annat inom klinisk utvärdering och produktutveckling. Den inskickade patentansökan under kvartalet som syftar till att stärka skyddet kring sin produkt, är ett viktigt delmoment i denna utveckling. Som tidigare nämnt, bedriver GPX Medical för närvarande valideringsarbete av sin lungövervakningsutrustning NEOLA® och förväntas nå en nettoomsättning först år 2023.

Nyrekryteringar i fokus

Den senaste tiden har GPX Medical genomfört ett antal nyrekryteringar, vilket är en viktig del inför bolagets kommersialiseringsfas år 2023. GPX Medical har tidigare skrivit om att bolaget behöver stärka sin organisation under valideringsfasen, och i morgondagens rapport förväntar vi oss utläsa mer kring vilka specifika fokusområden i närtid som blir viktiga för GPX Medical för att kunna understödja sitt utvecklingsarbete. Under januari 2021 anställdes Rasmus Grönlund i rollen som Senior Development Engineer, som går från en liknande roll från det börsnoterade medicinteknikbolaget SpectraCure som idag har ett börsvärde om ca 1 600 MSEK, vilket kan ställas i relation med GPX Medicals börsvärde om ca 54 MSEK.

Cardeon ny storägare

Den 12 februari 2021 meddelade GPX Medical att investeringsbolaget Cardeon AB, specialiserade inom Life Science, har förvärvat ca 25 % av aktierna i GPX Medicial och blir således GPX Medicals största ägare. Säljare var Norsk Elektro Optikk AS, som sålt samtliga sina aktier, men som fortsatt förväntas vara en viktig teknisk partner till GPX Medical. Analyst Group ser mycket positivt på att Cardeon blir ny huvudägare, då investeringsbolaget har visat sig vara mycket framgångsrika i sina tidigare investeringar som bland annat innefattar Prolight Diagnostics, Lumito och Spectracure.

Hur Analyst Group ser på GPX Medical som en investering

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en uppföljande kommentar.