Kommentar inför Fantasma Games Q2-rapport


Fantasma Games publicerar imorgon den 10 juni Bolagets Q2-rapport och Analyst Group sammanfattar kvartalet som händelserikt och med tydliga medvindar på attraktiva marknader. Läs nedan vad vi kommer titta extra noga på i samband med rapporten.

Under kvartalet har Fantasma visat på positivt momentum, där Bolaget slagit tidigare rekord i spelbehållning (”Gross Gaming Revenue”) både i april och maj. Detta kommer som en följd av senaste halvårets nylanseringar av tidigare succéspel, samtidigt som Fantasma ökat sin räckvidd genom nya operatörer. Utöver nya lanseringar och ökad räckvidd, som Analyst Group ser positivt på och ett välkommet steg i att öka Bolagets marknadsandelar, har Fantasma utökat styrelsen med mycket erfarna ledamöter, något som bådar gott för Bolagets framtida strategiska utsikter. I samband med inlösen av TO1 tillfördes Fantasma 7,2 MSEK som ska användas för fortsatta expansioner.

I samband med rapporten den 10 juni håller vi huvudsakligen koll på följande:

  • Spelmarginalen, som historiskt varit i det lägre spannet kring 3 %, väntar vi oss öka uppåt 4 % för att reflektera nya spellanseringars return to player (RTP). Genom att utöka spelmarginalen, som visar på hur stor andel av spelomsättningen som blir kvar efter utbetalningar till kunder, kan Bolaget effektivt öka sin vinstmarginal. Värt att komma ihåg är däremot att spelmarginalen kan fluktuera mellan kvartal och att det är viktigt att behålla en konkurrenskraftig RTP för att attrahera spelare.
  • Spelomsättning, som omfattar totala insatser på Bolagets egenutvecklade spel. Vi ser gärna en fortsatt stabil tillväxt gällande spelomsättningen, som en följd av fortsatta spellanseringar och nya samarbeten. Spelomsättningen kan ses som ett övergripande mått på populariteten hos spelen, och bör därför öka som en naturlig följd av en bredare spelportfölj och nya operatörer på nya marknader.
  • Lönsamhet, där vi vill se att Fantasma kan börja visa på lönsamhet på EBITDA-nivå enligt tidigare uttalade finansiella mål för år 2023.

Vi ser positivt på det senaste kvartalets nyheter och väntar oss fortsatt momentum från Fantasma, som trots en stökig omvärld fortsatt knyta nya operatörer och framgångsrikt slå tidigare intäktsrekord.