Kommentar inför ChromoGenics Q3-rapport


ChromoGenics publicerar imorgon den 22 november 2019 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. 

ChromoGenics har under våren och sommaren 2019 upplevt kvalitetsproblem från en underleverantör av sputtrad film, något som bl.a. resulterat i att leverans av inneliggande kundorders har försenats, vilket i sin tur innebär förskjutna intäkter för ChromoGenics. Detta belyser tydligt vikten av att investera i egen sputtringskapacitet, ett arbete ChromoGenics har inlett under året. Detta arbeta går dock inte i en handvändning, något som i kombination med försenade leveranser har resulterat i ett sänkt försäljningsmål för 2019. ChromoGenics kommunicerade under september ett omsättningsmål om ca 45-50 MSEK för helåret 2019, jämfört med tidigare kommunicerade 80 MSEK.

För H1-19 omsatte ChromoGenics ca 23 MSEK, vilket innebär att omsättningen under H2-19 totalt behöver uppgå till ca 22 MSEK för att helåret ska landa i den nedre delen av målintervallet, d.v.s. 45 MSEK i helårsomsättning 2019. Vi har i vår tidigare analys prognostiserat, baserat på kommunicerade orders från bolaget, att omsättningen under Q3-19 kommer landa omkring 12 MSEK.

Med tanke på att det varit en viss del leveransproblem, väljer vi dock att ta en något konservativare ansats inför morgondagens rapport, där vi estimerar att omsättningen för Q3-19 har uppgått till ca 10 MSEK. En avgörande faktor för kvartalsprognosen är just hur ChromoGenics har bokat de kommunicerade ordervärdena och vad som har hunnit med att levereras/faktureras under Q3.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.