Kommentar inför ChromoGenics Q2-rapport


ChromoGenics publicerar imorgon den 28 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

Under Q2-18 uppgick omsättningen till ca 2,5 MSEK, med ett negativt EBIT-resultat om -16,7 MSEK. ChromoGenics har sedan dess tagit stora kliv framåt, både organisatoriskt men också överkommit leveransmässiga hinder efter att Bolaget upplevde stora produktionsproblem under sommaren 2018. Därefter har den ena ordern avlöst den andra för att bidra till 2018 års omsättning om ca 11,2 MSEK (6,9), motsvarande en tillväxt om 64 %.

Under 2019 har ChromoGenics fortsatt vinna nya orders och ramavtal, där antalet fristående orders under året hittills uppgår till 17 st. med ett sammanlagt ordervärde om ca 24 MSEK. Av dessa orders estimerar Analyst Group att ca 12 MSEK bokats in under andra kvartalet 2019. Tillsammans med ordrar som sträcker sig från 2018, estimerar vi en omsättning om ca 15-16 MSEK för andra kvartalet 2019. Notera att en avgörande faktorn för kvartalsprognosen är hur ChromoGenics har bokat de kommunicerade ordervärdena.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.