Kommentar inför ChromoGenics Q2-rapport


ChromoGenics publicerar imorgon den 27 augusti 2020 sin delårsrapport för årets andra kvartal.

Följande punkter kommer vi bl.a. kika närmare på i rapporten:

  • Hur försäljningen utvecklats under kvartalet
  • ChromoGenics kapitalförbrukning (burn rate) och finansiella ställning
  • Vad som kan utläsas i VD-ordet från Leif Ljungqvist

ChromoGenics har som känt blivit kraftigt påverkade av pandemins utbrott, där bolaget tidigare kommunicerat att på bara någon vecka så bromsade hela verksamheten in på grund av fördröjda beställningar från kunder. Som en konsekvens beslutades det bl.a. om uppsägningar och permittering av personal, och de större ordervärdena som var att räkna med under våren blev förskjutna. ChromoGenics gjorde därför bedömningen att nettoomsättning för helåret 2020 kommer att understiga utfallet för 2019 om ca 45 MSEK, varpå även vi gjorde revideringar i våra prognoser där vi i vår senaste aktieanalys har ett försäljningsestimat om ca 35 MSEK för 2020. Morgondagens rapport utgör en viktig datapunkt i den prognosen och om vi kan komma att behöva göra ytterligare justeringar.

I vanlig ordning kommer vi även att bevaka vad ChromoGenics kassa uppgick till vid utgången av juni, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet. Vid utgången av mars uppgick kassan till ca 61 MSEK, och under årets första kvartal uppgick ChromoGenics operationella burn rate till ca -6,3 MSEK/månad, vilket vi kommer ställa i relation till hur kassaflödet utvecklats under Q2-20.

Den 17 augusti tillträdde Leif Ljungqvist som ny VD med sikte på en period fram till halvårsskiftet 2021. I morgondagens rapport ser vi således fram emot att läsa hans första VD-ord för ChromoGenics, och vad för information som kan komma att återges där.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.