Kommentar inför ChromoGenics Q1-19


ChromoGenics AB (”ChromoGenics” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 15 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.


Under Q1-18 uppgick omsättningen till ca 1,9 MSEK, med ett negativt EBIT-resultat om -21,3 MSEK. ChromoGenics har sedan dess tagit stora kliv framåt, både organisatoriskt men också överkommit leveransmässiga hinder efter att Bolaget upplevde stora produktionsproblem under sommaren 2018. Därefter har den ena orden avlöst den andra för att bidra till 2018 års omsättning om ca 11,2 MSEK (6,9), motsvarande en tillväxt om 64 %.

Under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019 (sex månaders period) har ChromoGenics vunnit flertalet orders och ramavtal, där antalet fristående orders uppgår till imponerande 22 st., med ett sammanlagt ordervärde om ca 38 MSEK. Av dessa orders estimerar Analyst Group att ca 10,8 MSEK bokats in under första kvartalet 2019, vilket då skulle motsvara en tillväxt om ca 475 % mot Q1-18.

I samband med rapporten kommer vi att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys

En ytterligare intressant händelse att belysa är att ChromoGenics igår (2019-05-13) har tecknat ett ramavtal för de kommande två åren med Humlegården Fastigheter. Parterna kommer fortsätta utveckla innovativa och miljövänliga fönsterlösningar tillsammans och har ett gemensamt mål i att reducera energiförbrukningen med – 25 % i aktuella fastigheter. Humlegården är sedan tidigare kund till ChromoGenics, och att parterna nu väljer att ingå ett ramavtal ser vi som ett starkt bevis på att ChromoGenics produkterbjudande är konkurrenskraftigt och attraktivt.