Kommentar inför Chordates Q4-rapport


Chordate publicerar imorgon den 28 februari 2020 sin delårsrapport för årets fjärde kvartal. Följande är våra tankar inför rapporten och en sammanfattning av senaste händelserna för bolaget.

Vi ser fram emot att få läsa mer kring migränstudien

Chordate bedriver som känt en migränstudie på ett flertal neurologkliniker i Tyskland och Finland, vilken omfattar upp till 140 patienter. Syftet med studien är att härleda om Chordates K.O.S-behandling även kan ha effekt inom migränområdet, och då reducera de besvär som migrän medför. Migränmarknaden är minst sagt omfattande, 1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 80 mdSEK år 2026, med en CAGR om cirka 10 % i de sju största marknaderna. Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket inte är optimalt eller önskvärt för vissa patienter. Vid en potentiell kommersialisering kan således uppsidan vara minst sagt betydande för Chordate.

Underdiagnostisering av patienter är dessutom betydande då det uppskattas att cirka 50 procent av episodisk migrän och 60 procent av kronisk migrän inte diagnostiseras korrekt. Nuvarande behandlingsstrategier anses ofta ha otillräcklig effekt och väsentliga biverkningar. Nya behandlingsmetoder är därför önskade för att bättre uppfylla de terapeutiska behoven hos patienter med migrän, där det finns ett växande intresse för neuromodulation som en behandling för primärt huvudvärk. Inblandning av det autonoma nervsystemet (ANS) i migrän anses troligt med tanke på de symptom som vanligen är associerade med attacker; illamående, tårflöde, nästäppa, rinnande näsa etc.

Chordate har under våren 2019 genomfört en interimanalys, vilken genomfördes på de 50 första av totalt ca 140 patienter som skall rekryteras, och resulterade i att studien fortsätter enligt rekommendation, utan att Chordate behöver ändra designen eller antalet patienter. I samband med bokslutskommunikén som publiceras imorgon, hoppas vi kunna få läsa mer i Anders Weilandts VD-ord om status i den pågående migränstudien. Chordate kommunicerade tidigare i veckan att sista patienten förväntas vara färdigbehandlad under andra kvartalet i år. Vid godkänt resultat av studien inom migrän förväntas processen för CE-märkning ta ca sex månader. CE-märkningen är en förutsättning för att kunna kommersialisera produkten och behandlingen, vilket i sig utgör en viktig hörnsten i värderingen av Chordate som bolag.

50 % lägre tillverkningskostnader

Chordate har också nyligen meddelat att två löpande utvecklingsprojekt för förbättrade produkter är i slutfasen, respektive slutfört. Detta utvecklingsprojekt innefattar både styrenheten och engångsartikeln för bolagets behandlingsteknologi. I och med dessa förändringar beräknas tillverkningskostnaderna minska till hälften av nuvarande nivå i båda fallen. Då Chordate inte är lönsamma idag ser vi såklart positivt på att bolaget kan minska sina produktionskostnader och därmed mildra sitt eget kassaflöde.

Har stärkt kassan via riktad [premie-] emission

Tidigare i januari/februari genomförde Chordate en riktad emission till priset 1,0 kr per unit, där varje unit innehåller en stamaktie samt en teckningsoption med lösenpris 1,3 kr. Transaktionen skedde således både till samma villkor som tidigare emissioner under 2019, och dessutom till en premie om ca 18 % mot aktiekursen som dessförinnan låg omkring 0,85 kr. Att Chordate tillförs 7,4 MSEK före emissionskostnader är såklart något vi ser positivt på, men vad vi menar är en extra fjäder i hatten är att den riktade emissionen skedde till just ett pris som överstiger dåvarande marknadspris med 18 %.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.