Kommentar inför Chordates Q2-rapport


Chordate publicerar imorgon den 30 augusti 2019 din delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är våra tankar inför rapporten och en sammanfattning av senaste händelserna för bolaget.

Under augusti stod det klart att Chordate slutfört den riktade nyemissionen om 10 MSEK som kommunicerades i slutet av juli. Den riktade emissionen innehöll även 10 miljoner teckningsoptioner, vilka ger rätten att teckna aktier för 1,30 kr/styck under perioden 1 – 31 augusti 2020. I skrivande stund handlas Chordates aktie omkring 1,00 kr och vid full inlösen av nämnda teckningsoptioner kan Chordate tillföras ytterligare 13 MSEK under slutet av augusti nästa år. Vad vi anser extra intressant är att Chordates distributör i Italien, Vedise Hospital, tecknade för en betydande del i den riktade emissionen. Vedise har dessutom meddelat en ambition att aktivt bidra till Chordate utveckling, företaget har historiskt medverkat till framgången för flera globala aktörer med idag världsledande produkter.

”Vedise ingick ett distributörsavtal med Chordate hösten 2018, under våren 2019 lades en första större kommersiell order och nu väljer Vedise att även investerare och aktivt engagera sig i Chordate. Ur ett investeringsperspektiv sänder detta minst sagt ett mycket starkt signalvärde”, säger ansvarig analytiker hos Analyst Group.

Företrädesemission är planerad till hösten 2019

Chordate har kommunicerat att de under oktober planerar erbjuda en företrädesemission med identiska villkor och liknande volym som den nyligen genomförda riktade emissionen. Chordate planerar samtidigt att därefter hålla en extra bolagstämma avseende val av valberedning, och för att behandla frågan om förstärkning av styrelsens sammansättning.

I samband med Q2-rapporten kommer vi att återkomma med en kort uppföljning och därefter en uppdaterad aktieanalys. Tills dess, läs vår senaste analys här