Kommentar inför Chordates Q1-rapport


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 24 maj 2019 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är våra tankar inför rapporten.

Skiftar mer och mer fokus mot migränmarknaden

Chordate lägger under 2019 stort fokus på migränmarknaden där en migränstudie sedan en tid tillbaka har pågått i Tyskland, fördelat på fyra kliniker. Under maj publicerades information från den interimanalys som genomförts under våren, där utfallet var positivt. Slutsatsen som kunde dras från rapporten var att den rekommendation som Chordate fått bekräftar att studien är på rätt spår med ursprunglig utformning. I och med denna bekräftelse av interimanalysen så kommer Chordate fortsätta med förberedelserna för registreringsprocessen för CE-märkning av migränindikationen. Bolaget kommer också att börja planera marknadsintroduktionen för denna behandling. I samband med den Q1-rapport som publiceras imorgon (24/5) ser vi fram emot att läsa mer i Anders Weilandt VD-ord och om någon ytterligare information gällande migränområdet kan delges.

Migränmarknaden och nya lösningar

Migränmarknaden är minst sagt omfattande, 1 av 7 människor lider av migrän, och migrän anses vara den tredje vanligaste sjukdomen i världen. Den globala marknaden för migränläkemedel har ett prognostiserat värde om 7,7 miljarder USD år 2025, med en CAGR om cirka 18 %. Men att behandla migrän med medicin fungerar inte för alla personer, detta då många av de tillgängliga produkterna idag har starka biverkningar, vilket inte är optimalt eller önskvärt för vissa patienter.

Under de senaste åren har andra icke-traditionella sätt att försöka behandla migrän växt och blivit erkända alternativ, till exempel onabotulinumtoxinA (behandling med Botox), som visat sig minska frekvensen av huvudvärk hos patienter med kronisk migrän. Dess fördelar och potentiella användning för migrän observerades av en tillfällighet under behandling av patienter vid kosmetisk behandling för rynkor. Men denna typ av behandling innebär samtidigt en procedur som många patienter kan finna obehagliga, till exempel kan en enda behandling innebära omkring 30 injektioner runtom huvudet, samtidigt som det kan krävas flera uppföljningsbehandlingar.

Detta visar dock att patienter är villiga att prova nya typer av metoder för behandling av migrän, utöver konventionell medicinering. Chordate, med sin Kinetic Oscillation Stimulation-behandling, kan spela en viktig roll och bidra med ett nytt icke-farmaceutiskt alternativ för kroniska migränpatienter.

Finansiella ställningen är en fortsatt viktig faktor att bevaka

Chordate är ett utvecklingsbolag och bedriver i dagsläget inte en lönsam verksamhet. Vid utgången av december uppgick kassan till 0,5 MSEK, under januari genomfördes en riktad emission om 5,2 MSEK och under april avslutades en företrädesemission som tillförde Chordate ca 4,1 MSEK före emissionskostnader. Det är således fortsatt viktigt att bevaka hur Chordate kostnadsmassa utvecklar sig i förhållande till Bolagets finansiella ställning, något som får bevakas löpande kvartal till kvartal och är något som vi kommer att se närmare på i Q1-rapporten.

I samband med Q1-rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.