Kommentar inför Chordates Q1-20


Chordate publicerar imorgon den 29 april 2020 sin delårsrapport för årets första kvartal.

Framfarten av Covid-19 har fått stora påverkningar på ekonomin, företag, samhällen och individer – Chordate är inget undantag. Under slutet av mars lämnade Chordate en uppdatering kring effekterna av vad Covid-19, där det framgick att i det korta perspektivet minskar utgifterna för bl.a. kliniska studier. I uppdateringen framgick det även att i det korta perspektivet så påverkas försäljningen till bl.a. Italien som har en mycket svår situation med Covid-19. Nu när en månad har fortlöpt sedan Chordate publicerade sin uppdatering, ser vi fram emot Anders Weilandts VD-ord i morgondagens rapport och vad som mer kan sägas kring ovan ämnen.

I Q1-rapporten hoppas vi även få läsa mer kring hur Chordate ser på sin finansiella ställning idag. Att bolaget på ett minst sagt framgångsrikt sätt kunde genomföra en riktad emission om cirka 7,4 MSEK under februari tajmade väl med tanke på hur de finansiella marknaderna och tillgången till tillväxtkapital utvecklats därefter. Med en påfylld kassa och en lägre kostnadsbas i rörelsen förlänger det just tiden till behov av ytterligare finansiering. Chordate bedriver en ”slimmad” organisation med en låg andel fasta kostnader, något som är minst sagt värdefullt i tider som dessa.

Även om Chordates försäljning kan ha påverkats negativt under Q1-20, till följd av Covid-19, så borde rimligen denna effekt ha hamnat i slutet av kvartalet. Dessförinnan är det tänkbart, med tanke på de distributionsavtal som Chordate tidigare har ingått, med en positiv försäljningsutvecklingen under januari/februari. Vi estimerar därför en ökad försäljning under Q1-20 jämfört med Q1-19, om än från låga nivåer.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.