Kommentar inför Chordate Medicals Q3-rapport


Chordate publicerar imorgon den 20 november 2020 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi kommer att titta närmare på:

  • Kassaflöde och burn rate under Q3-20
  • Hur försäljningen från distributören i Italien utvecklats senaste tiden
  • Hur Chordate ser på sina förutsättningar efter att pandemin blåst över

Under augusti/september genomfördes en säkerställd riktad emission samt företrädesemission av units om totalt cirka 30 MSEK, vilket således har stärkt Chordates kassa väsentligt. Kapitalet ska bl.a. användas för slutförande och lansering av migränapplikationen och vidare marknadssatsningar. I den riktade emissionen återfanns investerare som Midroc Invest AB, något vi ser positivt på. Sett till Chordates operativa burn rate, vilket för ett ännu icke-lönsamt bolag är viktigt att följa, uppgick denna under senast rapporterat kvartal (Q2-20) till -1,2 MSEK/månad och var därmed i linje med vår prognos om -1,1 MSEK/månad. Med morgondagens rapport kommer vi att kunna utläsa vad Chordates kapitalförburkning uppgått till under Q3-20, och baserat på detta härleda hur länge Chordate estimeras vara finansierade, där vi i vår tidigare analys räknat med omkring oktober/november 2021. Detta är dock utan hänsyn till eventuellt kapitaltillskott från de teckningsoptioner som finns utestående.

Covid-19 påverkade Chordate initialt i form av både tillfälligt pausade studieaktiviteter och en inbromsad försäljning. Den viktiga migränstudien är dock tillbaka på banan, där Chordate räknar med att sista patienten i migränstudien bör kunna gå ur inom första kvartalet 2021. Efter analys, vetenskaplig artikel och godkännande om publicering kan migränstudiens resultat offentliggöras, vilket även ligger till grund för en CE-märkning för att försäljning ska kunna påbörjas. Resultatet från studien, CE-märkning och försäljningsstart inom migränområdet ses som potentiellt starka värdedrivare i aktien inom en 12 månaders horisont. Sett till Chordates försäljning kunde en stigande trend ses under Q1-20, vilken dock blev abrupt avbruten i samband med utbrottet av Covid-19. Efter ett par månader kunde dock bl.a. Chordates distributör i Italien komma igång med försäljningen igen och i morgondagens Q3-rapport kan vi eventuellt utläsa mer om hur detta arbete fortlöpt under de senaste månaderna.

Pandemin är en fortsatt påverkande faktor och i Anders Weilandts VD-ord hoppas vi få läsa mer kring hur Chordate bedömer förutsättningarna efter att de största negativa effekterna från pandemin mattat av.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.