Kommentar inför Calmarks Q3-19


Calmark publicerar imorgon den 13 november sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019. Följande är våra tankar inför rapporten.

Mycket har hänt i Calmark under hösten där organisationen successivt fortsätter att byggas upp och ytterligare steg tas mot en bred marknadslansering.

I vanlig ordning kommer vi att bevaka hur kostnaderna har utvecklats, och mer specifikt vad Calmarks kassa uppgick till vid utgången av september, och således vad kapitalförbrukningen (burn rate) varit under senaste kvartalet (Q3-19). Calmark är ännu inte ett lönsamt bolag, varför extern kapitalanskaffning är nödvändigt för att driva verksamheten framåt. Det är därför av stor vikt att Calmark kan utvecklas med god kostnadskontroll, vilket vi kommer få mer information om i morgondagens rapport. Under november genomförs en företrädesemission om ca 24 MSEK, säkerställd via teckningsåtaganden och garantier till 100 %.

Närvarar på MEDICA 2019

Calmark kommer att närvara vid den internationella mässan för medicinsk teknik: MEDICA i Düsseldorf, Tyskland den 18-21 november 2019. MEDICA är världens största mässa för den medicinsktekniska branschen och det viktigaste eventet för nätverkande och presentation av nyheter på marknaden.

”Calmark befinner sig i ett spännande läge med förhandlingar och diskussioner med distributionspartners. MEDICA är den absolut viktigaste mötesplatsen för medtech i Europa och jag ser fram emot att ha samtal med både nya och gamla kontakter”, säger Marianne Alksnis, internationell försäljningschef på Calmark.

Calmark kommer att träffa aktörer som visat intresse för bolaget samt initiera diskussioner med potentiella distributörer för nya marknader.

Vår syn på Calmark som investering

”Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med den tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark kunna öka sin omsättning till närmare 70 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal om >25 %”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group. 

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar