Kommentar inför Bayns Q2-rapport samt riktade emission


Imorgon den 26 augusti publicerar Bayn Europe sin rapport för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar, vad vi kommer bevaka i rapporten samt våra tankar om den riktade nyemission som Bayn nyligen genomförde.

Vårt huvudsakliga fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer gällande, eller kommentarer som indikerar, ytterligare förvärv. Analyst Group bedömmer att den del av likviden som kvarstod efter förvärvet av Tweek, 26,4 MSEK, kan tänkas användas för ett nytt förvärv i närtid, och att detta förvärv kan komma att annonseras i samband med Bolagets Q2-rapport eller kort därefter. Därutöver kommer vi bevaka kommentar angående hur integrationen av Tweek har fortskridit, samt kommentar kring hur arbetet med att åstadkomma synergieffekter har gått. Hur försäljningssiffrorna i relation till kostnadsbasen utvecklas kommer vi även bevaka, samt kommentarer kring hur eller om bolaget ser någon fortsatt påverkan från Covid-19.

Bayn annonserade den 21 augusti att bolaget genomför en riktad nyemission om 15 miljoner aktier till en aktiekurs om 6,5 kr, motsvarande totalt 97,5 MSEK. I den riktade nyemissionen agerar Håkan Roos, genom sitt bolag Roosgruppen AB, och Handelsbanken Fonder ankarinvesterare, och tar ca 9,2 miljoner aktier (motsvarande 60 MSEK) respektive 3,4 miljoner aktier (motsvarande ca 22 MSEK) av nyemissionen. Därutöver tar Bayn även in ett antal strategiska långsiktiga investerare som ägare genom nyemissionen.

I samband med den riktade nyemissionen blir Håkan Roos, känd som investerare i iZettle, Lendify, m.fl., Bayns näst största ägare, med ett totalt ägande om ca 8,2 %. Att få in en sådan välkänd och kapitalstark investerare som storägare bedömer Analyst Group som starkt positivt, då det stärker förtroendet för Bayns verksamhet och deras förvärvsstrategi framgent. Därtill bedöms även Handelsbanken Fonders inträde som ägare i Bayn som starkt positivt, då det är det första större fondbolaget som kliver in som ägare, vilket ytterligare ger stärkt förtroende för Bayn.

Analyst Group bedömmer att det kapital som Bayn tar in i den riktade nyemissionen kommer kunna hjälpa bolaget att fortsätta exekvera på sin uttalade förvärvsstrategi. Bayn agerar på en fragmenterad marknad med många potentiella förvärvsobjekt, och möjligheterna att utnyttja det värderingsgap som råder mellan noterat och onoterat, genom att erbjuda aktier i Bolaget vid förvärv, gör att förutsättningarna för lönsamma förvärv är god. Givet att bolaget framgent fortsätter ha tillgång till kapital, och på sikt kan nå lönsamhet, kan Bayn ta ställning som ett av de ledande företagen inom sockerersättande lösningar och sockerreducerade produkter i Europa.