Kommentar inför Aptahems Q4-rapport


Imorgon den 12 februari 2020 publicerar Aptahem sin bokslutskommuniké för 2019.

Inför rapporten imorgon kommer vi primärt att fokusera på följande delar:

  • Mikael Lindstams VD-ord
  • Aptahems finansiella ställning

I VD-ordet hoppas vi kunna få ta del av mer information kring hur nuläget ser ut gällande det kliniska arbetet och hur det fortlöpt senaste tiden. En annan viktig faktor som vi kommer titta närmare på är hur kostnadsbasen har utvecklats under Q4-19, där vi framförallt kommer undersöka vad bolagets s.k. burn rate uppgått till. Precis som för de flesta mindre medicinteknik- och läkemedelsbolag, har även Aptahem historiskt varit beroende av olika finansieringsalternativ och är något som är fortsatt avgörande för att bolaget ska kunna förverkliga sin kommersiella resa. I samband med rapporten imorgon får vi mer information om hur balansräkningen ser ut och således vad kapitalförbrukningen uppgick till under sista kvartalet 2019. Det kan ge en indikation om hur pass stark Aptahems finansiella ställning är idag.

Ny marknadsdata presenterad – tidigare siffror har kraftigt underskattats

I en nyligen publicerad studie indikeras att antalet människor som dör i sepsis kraftigt har underskattats, närmare bestämt dubbelt så många som man tidigare trott. Enligt de nya beräkningarna drabbas 49 miljoner av tillståndet årligen varav 11 miljoner dör, vilket gör sepsis dödligare än alla cancerformer tillsammans. Läs mer på Aptahems hemsida via denna länk.

Hur vi ser på Aptahem som investering

Aptahem har utvecklat en teknologi som använder aptamerer för att utveckla läkemedlet Apta-1 mot sepsis och septisk chock. Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som årligen drabbar miljontals människor globalt. Dödligheten bland sepsispatienter är hög och de som överlever drabbas ofta av permanenta skador på organ som förutom lidande ett lidande för individen också kan innebära stora samhällskostnader, vilket leder till starka incitament att motverka sjukdomstillståndet. Genom en värdering baserat på ett riskjusterat nuvärde (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 267 MSEK, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.