Kommentar inför AcuCorts Q1-19


AcuCort (”AcuCort” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon sin delårsrapport för Q1-19. Följande är Analyst Groups tankar inför rapporten.


AcuCorts första kvartal har präglats av flertalet händelser, med en godkänd bioekvivalensstudie i EU och en av två bioekvivalensstudier godkända i USA. Vidare har även Bolaget börjat genomföra den andra studien i USA, vilket väntas ge svar inom en snar framtid.

Bolaget har även anlitat Sofus Regulatory Affairs, en konsult inom regulatoriska ärenden som kommer hjälpa Bolaget att sammanställa sin ansökan för läkemedelsgodkännande inom EU.

Det är mycket som har hänt kring AcuCort under det senaste kvartalet som har påverkat värdet på Bolaget, och det kommer bli intressant att läsa hur VD Mats Lindfors uttalar sig om framtiden samt om han har någon kommentar på hur den andra bioekvivalensstudien i USA går.

Främst kommer fokus ligga på Bolagets burn rate under kvartalet, där kassan är högst intressant att följa i och med den kommunicerade nyemissionen som stundar under 2019. Denna kommer vara högst relevant för framtiden, och trots att den är kommunicerad verkar marknaden visa upp en osäkerhet kring just denna och därav kommer det bli intressant att se om Bolaget nämner något om en plan för detta i morgondagens rapport.

Vidare vill vi se se hur Bolagets fortsatta arbete med att hitta potentiella samarbetspartners för Dexa ODF går. Detta bedöms vara den största risken i Bolaget förutom den läkemedelsspecifika risken, och blir därför intressant att följa.

Avslutningsvis väntas rapporten vara en rapport som egentligen inte bjuder på några större överraskningar. Kostnadsmassan bedöms ligga på en relativt hög nivå till följd av Bolagets höga aktivitet under kvartalet. Detta är en effekt av att AcuCort fortsätter sitt arbete mot marknadslansering, och visar på Bolagets fortsatta framfart.