Kommentar gällande signerat JV-avtal i Kina


Josab publicerade den 6 november 2019 information om att ett ”Equity Joint Venture Contract” samt ett ”Capital Increase Agreement” har signerats med Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd.

”Enligt den information som framgick i pressmeddelandet är nu alla nyckelpunkter färdigförhandlade, avtal signerade och att förberedelserna för kallelse till extra bolagsstämma således kan påbörjas. Det som är mest intressant inför detta är såklart att få läsa redogörelsen av detaljerna som avtalen innehåller, för att aktieägare och investerare verkligen ska kunna ta ställning till hur pass bra avtalen är för Josab”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups syn på Josab som en investering

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, varav ungefär 160 miljoner människor tvingas hämta orent dricksvatten från osäkra källor. Josab verkar på flera marknader, bl.a. i Indien och på den kinesiska marknaden. Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i befintliga marknader, där närmast en etablering i Kina är intressant att följa. I ett Base scenario estimeras Josab till år 2023 nå en omsättning om ca 85 MSEK. Med en multipelvärdering, given kapitalstruktur och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde om 6,5 kr per aktie i ett Base scenario.