Kommentar gällande Comintellis utnämnande och amerikanska satsning


Comintelli publicerade igår den 23 oktober 2019 information om att bolaget blivit utsett till en ”Stark Aktör” av analysföretaget Forrester, och förra veckan meddelade bolaget att de öppnar säljkontor i USA.

Ytterliggare erkännande påvisar stark produkt

Comintelli har sedan tidigare inkluderats som ett ledande mjukvarubolag i tillväxtfas av Forrester, vilket vi tidigare har rapporterat om. Nu meddelar Comintelli att Bolaget har blivit utsedda till en ”Stark Aktör” av Forrester i deras rapport om ny teknologi ”The Forrester New Wave™: Market and Competitive Intelligence Platforms, Q4 2019”. Vidare har Forrester identifierat marknaden som Comintelli verkar på som en framväxande marknad och av alla de bolag som Forrester har utvärderat globalt är Comintelli en av 12 aktörer som bedöms som relevanta. Comintellis mjukvaruplattform Intelligence2day innehar plats 6 och är starkast i sin nisch där kunderna själva får bestämma sitt innehåll.

”Att Intelligence2day har ett starkt produkterbjudande har vi tyckt sedan länge men det är såklart spännande med ytterligare en utmärkelse från Forrester. Detta kan medföra att fler får upp ögonen för plattformen både i USA men också i andra delar av världen där Comintelli verkar”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Comintelli ökar sin närvaro i USA

Comintelli har tidigare kommunicerat att Bolaget vill växa på den viktiga marknaden i USA. Sedan tidigare har Bolaget starka amerikanska referenskunder såsom Exxon Mobile. Under första kvartalet intäktsfördes de första affärerna i det amerikanska dotterbolaget Comintelli Inc och nu meddelar Comintelli att Bolaget ytterligare förstärker sin närvaro på den amerikanska marknaden genom att etablera ett försäljningskontor i Chicago.

”Att Comintelli avser växa på den amerikanska marknaden är sedan tidigare känt och vi ser positivt på att Bolaget väljer att etablera sig i Chicago. Många europeiska teknikbolag gör ofta misstaget att börja sin amerikanska närvaro genom att etablera sig i Kalifornien eller New York, där kostnaderna är högre och konkurrensen hårdare vad gäller rekrytering av duktig personal. Vi tycker att Chicago eller Boston är det optimala valet för ett SaaS-bolag som Comintelli, då städerna dels har ett etablerat ekosystem för SaaS-bolag, dels är huvudkontor för ett stort antal företag som vi bedömer kan utgöra en stark kundbas för Comintelli. Ett exempel på detta är att Chicago har ett antal rekryteringsbyråer som bara specialiserar sig på rekrytering av försäljare av SaaS-produkter, vilket visar på att marknaden i Chicago för SaaS-tjänster är mogen och att det finns stor kunskap kring SaaS. Vi ser mycket positivt på att Comintelli väljer att etablera sig i Chicago”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ytterligare kommentar gällande Comintellis amerikanska närvaro 

”Vi noterar också att Christian Bjersér, som arbetat på Comintelli i över 10 år, har utsetts till VD för Comintellis amerikanska dotterbolag. Det är viktigt att någon från ledningsgruppen finns med när man börjar etablera sig på en ny marknad och det gäller speciellt den amerikanska marknaden då det finns stora kulturella skillnader. Ett exempel är att personalen i USA inte är lika självgående som i Sverige. Detta är någonting som väldigt många teknikbolag underskattar och det är därför av yttersta vikt att ha en stark fysisk närvaro då företagskulturen och visionerna måste sättas på plats direkt. Det finns få teknikbolag som har lyckas i USA om inte grundaren eller någon från ledningsgruppen har funnits fysiskt på plats. Det är således en förutsättning för att genomföra en lyckad amerikansk satsning även om en fysisk närvaro i sig inte leder till en direkt framgång”, säger ansvarig analytiker.

Läs vår senaste aktieanalys på Comintelli här