Kommentar gällande AcuCorts framsteg i ansökningsprocess


Den 15 juli 2020 meddelade AcuCort att de bekräftar framsteg i ansökningsprocessen om nationellt marknadsgodkännande för ISICORT®.

”Senaste månaden har AcuCort-aktien rört sig sidledes, samtidigt som bolaget fortsätter att ta steg i rätt riktning. Vi behåller därmed vår värderingsansats där vi fortsatt ser ett riskjusterat nuvärde om ca 6 kr per aktie i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Kort sammanfattning av nyheten

  • AcuCort har mottagit den andra utvärderingsrapporten (Second Round Assessment Report) från Läkemedelsverket i juli enligt plan.
  • Efter AcuCorts utvärdering av de återstående frågorna, och med stöd av bolagets regulatoriska expertispartner samt styrelsens ytterligare granskning, är slutsatsen att en stor del av frågorna har besvarats väl och att de utestående frågorna är hanterbara.
  • AcuCort kommer att lämna in svarsdossiern avseende den andra utvärderingsrapporten den 11 augusti 2020.

Ansvarig analytiker kommenterar 

“Med hänsyn till formuleringarna om att frågorna har besvarats väl, att de utestående frågorna är hanterbara och att AcuCort känner sig säkra på planeringen framöver, ser vi att det är fortsatt sannolikt att ISICORT skulle kunna närma sig marknadsgodkännande i Sverige mot slutet av 2020 och att försäljningen då estimeras kunna påbörjas under 2021. Senaste månaden har AcuCort-aktien rört sig sidledes, samtidigt som bolaget fortsätter att ta steg i rätt riktning. Vi behåller därmed vår värderingsansats där vi fortsatt ser ett riskjusterat nuvärde om ca 6 kr per aktie i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ny VD rekryterad 

Den 16 juli kom nyheten att rekryteringen av en permanent VD har avslutats och att Jonas Jönmark tillträder som VD den 9 augusti 2020. Jonas har en MBA-examen från Lunds universitet och över 20 års erfarenhet från ledande befattningar och VD-positioner inom läkemedelsindustrin och life science-sektorn. Hans karriär har inkluderat stora internationella läkemedelsföretag som bland annat Pfizer AB, Astellas Pharma A/S och Astra Zeneca Sweden, men också mindre startupbolag som Life Science Support AB och Alteco Medical AB. Jonas har en bred erfarenhet av internationella produktlanseringar, etablering av sälj- och distributionskanaler, kommersiella partnerskap, prissättnings- och ersättningsförhandlingar med myndigheter samt internationell affärsutveckling inom life science.

I samband med att Jonas tillträder som VD under augusti ämnar vi återkomma med en VD-intervju.