Intervju med Recyctec


Recyctec meddelade förra veckan att de tecknat ett återförsäljaravtal med Kylma, ett helägt dotterbolag till den globala kylkoncernen Beijer Ref AB. Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar med en omsättning om hela 376 MSEK under år 2021.

Med tanke på den marknadsposition som Kylma har ser vi chanserna som goda att detta kan komma att bidra till en stark försäljningstillväxt för Recyctec. Dessutom, med tanke på hur pass etablerade Kylma är, tror vi att avtalet även sänder en stark signal till andra aktörer om vilken produktkvalitet Recyctec kan erbjuda, då avtalet med Kylma är att anse som en kvalitetsstämpel.

I samband med pressmeddelandet har vi varit i kontakt med Andreas Cederborg, VD på Recyctec, för att ställa några frågor.

Vilka är de primära anledningarna till att Kylma valt just Recyctec som leverantör?  

Vår uppfattning är att det är de fina miljöegenskaperna som är avgörande och att Kylma ser att produktens låga klimatavtryck är en mycket viktig del. Dessutom är vi av uppfattningen att Kylma förstår den stora potentialen i All-Inclusive-affären, då det stärker deras egen produktportfölj med en produkt som andra inte har.

Är det möjligt att ge någon form av illustrativ uppskattning kring vilken försäljningspotential detta avtal kan innebära för Recyctec?

Vi ser att avtalet har stor potential för oss, vilket kommer i flera steg. Det första steget är att Kylma har en befintlig affär med glykol, där de avser att byta ut befintlig leverantör till förmån för våra produkter. Detta är primärt dunkar och fat idag. Det andra steget är att de avser att växa inom de större fastighetsvolymerna – både med enskilda projekt och återkommande All-Inclusive-affärer. Det sista steget är att Kylma är ett helägt dotterbolag till en global kyljätte – Beijer Ref. Vår förhoppning är att om samarbetet spelar väl ut i Sverige så kan vi växa till andra länder också.

Med detta avtal på plats, hur ser du att det kan påverka era dialoger med andra marknadsaktörer?

Enbart positivt. Kylma har en mycket stark position inom kylbranschen, så detta är helt klart en ytterligare kvalitetsstämpel på våra produkter. Detta ger ännu bättre möjligheter att närma oss andra aktörer på ett positivt sätt.

Ni ska genomföra en företrädesemission under januari, kan du berätta lite mer om vad ni avser att använda likviden till?

Sedan hösten 2020 har vi fokuserat på att säkerställa att sälja egenformulerade produkter på ett så lönsamt sätt som möjligt. Fokus har lagts på fastighetsmarknaden, där vi efter ett digert produktarbete nu har säkerställt att vi har marknadens bästa fastighetsglykol – därtill utvärderad till högsta ranking i Byggvarubedömningen. Med en portfölj av unika produkter, ett starkt distributörsnätverk och med kapitalet från företrädesemissionen, är vår förväntan att vi ska kunna ta bolaget till lönsamhet.

Vad tycker du att en investerare i Recyctec ska hålla utkik efter under 2023?

Ökade volymer av All-Inclusive samt ytterligare uppstartade samarbeten, både med slutkunder eller samarbeten av annan strategisk inriktning.