Intervju med Clines VD Patrik Sundh i samband med bolagets etiska ansökan


Cline Scientific meddelade tidigare i veckan att de lämnat in en etisk ansökan för ex-vivo-testning av StemCART-produkten på mänsklig broskvävnad.

Den etiska ansökan har lämnats till Etikprövningsmyndigheten, vilka bl.a. ansvarar för att göra etiska prövningar av forskning på människor. Syftet med ansökan är att Cline ska få tillstånd att genomföra tester av StemCART-projektet på mänsklig broskvävnad, där denna vävnad kommer att vara en del av en ex-vivo-studie. Ex-vivo-studien syftar till att testa Clines allogena stamcellshärledda kondrocyter och deras förmåga att reparera skadat brosk.


I samband med pressmeddelandet har vi varit i kontakt Patrik Sundh, VD, för att passa på att ställa ett par korta frågor.

Vad för uppgifter innefattar den ansökan som ni har lämnat till Etikprövningsmyndigheten?

Etiska nämndens jobb är att se till att tester och studier går rätt till och inte påverkar patienterna negativt. I vårt fall handlar det om redan bokade operationer där brosk ändå ska avlägsnas och slängas som är aktuella vilket inte skall påverka patienten. En ansökan till myndigheten måste dock innehålla allt som rör de test vi ämnar genomföra, till exempel vad syftet är, projektplan, omfattning, medverkande institutioner, medverkande kliniker, ansvarig forskare, etc. Och, viktigast av all, informationsdokument till frivilliga deltagare. Det är en ganska omfattande övning som har tagit oss ca 4 månader att färdigställa. 

Vad bedömer du att sannolikheten är att er ansökan godkänns?

Vi tror att den sannolikheten är hög. Det kan hända att nämnden vill ha något förtydligande eller någon kompletterande handling.

Gällande ex-vivo-studien som är planerad att påbörjas under fjärde kvartalet 2021, hur länge förväntar ni er att denna pågår?

Vi har satt som mål kvartal 2 2022. Det är dock lite svårt att svara på detta med säkerhet eftersom det naturligtvis avgörs av de resultat vi får samt hur snabbt det går att rekrytera patienter som är villiga att bidra med brosk till studien.

Vilka resultat hoppas ni på att kunna se från studien?

Vi siktar på att de broskceller vi har tagit fram skall mogna ut och därmed reparera de skapade skador vi gör på det humana materialet. Vi vill också se att det nya brosket som bildas inte spontanavstöts från det humana brosk vi ämnar använda.


Analyst Groups syn på Cline som investering

Cline har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi just nu två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren och därutöver pågår redan sondering och diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, vilket vi bl.a. baserat på en Peer-analys anser är omotiverat. Med en tydlig Go-To-Market-strategi, möjlig kommersialisering, framtida intjäning, och en relativvärdering, motiveras ett bolagsvärde om 250 MSEK år 2024, där vi utifrån en konservativ diskonteringsränta härleder ett nuvärde per aktie om 9,8 kr i ett Base scenario.