Intervju med Chordates VD Anders Weilandt i samband med bolagets tillsvidare pausade studier och minskade kostnadsbas


Chordate publicerade igår den 16 mars 2020 information att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19. Som en konsekvens av detta minskar kapitalförbrukningen i motsvarande grad. Chordates beslut att pausa studierna av kronisk migrän och kronisk rinit (nästäppa) sänker bolagets kostnader för studieprojekten, under tiden som arbetet ligger nere. I samband med denna information intervjuade vi bolagets VD Anders Weilandt.

 

Ni väljer nu att pausa era två studier gällande dels kronisk migrän dels kronisk rinit på grund utav Covid-19. Har ni någon indikation på när ni kan förväntas återuppta någon av dessa?

Det avgörs helt av hur Covid-19 utvecklas i de städer där vi har studiekliniker. Vi vet ju alla hur lång, eller kort, tid det tog för Kina att börja röra sig tillbaka mot normalproduktion. Sjukvården kommer kanske att se en viss eftersläpning till det – och ingen vet någonting med säkerhet – men en gissning skulle kunna vara att vi är på banan igen i juni.

Finns det en möjlighet att planera studierna till att enbart ske vissa sjukhus som inte drabbats lika hårt utav Covid-19?

Som vi skrev i pressmeddelandet så är det möjligt att vissa kliniker fortsätter som vanligt, dock förmodligen inte de som ingår i större sjukhus eller sjukvårdssystem. Det är inte realistiskt att öppna nya studiekliniker eller att flytta till andra kliniker, sådant innebär tidskrävande och kostsamma aktiviteter som inte är påkallade i nuläget.

Ni nämner att er kostnadsbas minskas i och med pausade studier. Hur mycket förväntas kostnaderna att minskas per månadsbasis?

Eftersom vi inte särredovisar studiekostnader så kan jag inte heller gå in på definitiva tal här. Men det är den i all jämförelse största kostnadsposten, och en betydande del av kostnadsmassan.

 

Hur Analyst Group ser på Chordate som investering

”Mellan 110 och 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän. Chordate utvecklar just nu en ny metod som genom nervstimulering ska kunna behandla kronisk migrän och den adresserbara marknaden är minst sagt omfattande. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och kommersialisering öppnas helt nya möjligheter för Chordate. I samband med den nyligen presenterade Q4-rapporten behåller vi vårt tidigare värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde per aktie om 1,4 kr”, säger ansvarig analytiker.