Intervju med AcuCorts VD Jonas Jönmark i samband med marknadsgodännande av ISICORT


Den 7 oktober 2020 kommunicerade AcuCort att bolaget erhållit marknadsgodkännande av det svenska Läkemedelsverket för läkemedlet ISICORT®. Analyst Group har i samband med detta kontaktat VD Jonas Jönmark på AcuCort som nu återkommit med en kort intervju.

Skulle du kunna börja med att sammanfatta vad det egentligen innebär för er att ISICORT® nu erhållit ett marknadsgodkännande?

Marknadsgodkännandet är en viktig milstolpe för AcuCort och bolagets första innovativa läkemedel ISICORT®. Godkännandet betyder mycket mer än att läkemedlet är godkänt för kommersialisering och behandling av patienter på den svenska marknaden. Det är även en kvalitetsstämpel från Läkemedelsverket att ISICORT® håller vad vi lovar, både vad gäller effekt och säkerhet samt att vi som bolag lever upp till de högt ställda kvalitetskraven som ställs på oss. Det är ett hårt arbete och en lång process innan ett läkemedel får ett godkännande och det är långt ifrån alla kandidater som når så långt. Att vi rundat milstolpen är både glädjande och inspirerande, och stärker vår bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. Nu kan vi fortsätta att lägga full kraft på implementeringen av vår affärsstrategi.

Kan du utveckla lite mer gällande hur ert nästa steg i er affärsstrategi kommer att se ut, vilka insatser ni kommer fokusera på närmast och vad som måste komma på plats fram tills att den faktiska försäljningen kan påbörjas?

Sverige och det svenska Läkemedelsverket har inom life science-sektorn ett mycket högt anseende i världen. Att vi har erhållit ett marknadsgodkännande i Sverige som första land är en styrka när vi nu kommer att söka godkännanden på fler marknader. ISICORT® är på god väg mot kommersialisering. Arbete som pågår nu är förberedelser för ansökan om marknadsgodkännande på fler marknader, dialoger med potentiella partners för kommersialisering samt ansökan om pris och subventionering, vilket också det sker per land. De partners vi för dialoger med är de som i kommersialiseringen kommer att, tillsammans med AcuCort, ansvara för försäljningen och marknadsföringen av ISICORT® i sina länder och regioner.

Om du för en investerare skulle belysa något som du tycker är extra viktigt att bevaka/hålla utkik efter i närtid, vad skulle du vilja lyfta fram då?

Mycket pågår parallellt och vissa processer kommer naturligtvis att ta längre tid än andra, men med ett marknadsgodkännande i Sverige står vi väl rustade i vår tillväxtresa. Tre viktiga milstolpar framöver skulle jag säga är ytterligare marknadsgodkännanden, godkänt pris och subventionering samt avtal med partners för kommersialisering.