Hoylu har erhållit flera orders under januari


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har under januari 2019 kommunicerad flera orders. Följande är en kort sammanfattning.


Ventura Global i Dubai

Hoylu har tidigare levererat lösningar till tre campus på The Higher Colleges of Technology i Förenade Arabemiraten. Hoylu har nu erhållit en ny order från partner Ventura Global till ett värde om 30 tUSD, ca 270 tSEK, bestående av licenser för Hoylus mjukvara samt produkten Hoylu Wall. Systemen skall installeras hos en av de största myndigheterna i Dubai med potential för många fler system inom myndigheten. Det här är i linje med den affärsmodell Hoylu verkar utifrån, d.v.s. att vanligtvis säljs en mindre order in för att sedan utvärderas av kunden. Givet ett bra utfall ökar sannolikheten för större uppföljningsorders och chans till ökad andel återkommande licensintäkter, något som bidrar till högre marginaler för Hoylu.

Österrike och Ryssland

Hoylu har även fått nya order från partnerna Bene och Polymedia, vilket varit partners till Hoylu under en längre tid nu. Totalt värde för dessa orders som mottogs är 450 tSEK och de kommer att levereras under Q1-19.

Delårsrapport publiceras den 15 februari

Den 15 februari 2019 kommer Hoylu att presentera sin Q4-rapport för 2018. I början av januari publicerade Hoylu information om de preliminära intäktssiffrorna inför rapporten, där vi sammanfattade denna enligt följande i en tidigare kommentar:

Omsättningen kom in 1,2 MSEK lägre än vad vi hade estimerat. Försäljningen motsvarade dock en tillväxt om 46 % mot föregående kvartal 2018 och 14 % mot jämförbart kvartal 2017. Sett till Hoylus kostnadsmassa låg vår prognos väl i linje med faktiskt utfall, vi ser såklart positivt på att Bolaget fortsätter att utvecklas med god kostnadskontroll. Dock hade vi estimerat att Hoylu skulle närma sig break even på EBITDA-nivå under Q4-18, men till följd av en lägre omsättning än väntat blev så inte fallet. Hoylu närmar sig dock alltjämt lönsamhet, -1,1 MSEK i EBITDA under Q4-18 kan jämföras med -4,2 MSEK under Q3-18.