Hoylu erhåller flera orders


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har de senaste tre dagarna meddelat tre olika orders, varav en order med betydande storlek som fick aktien att rusa. 


2018-09-26: Hoylu Wall till USA:s armé

USA:s armé har valt att köpa in Hoylus mjukvara- och storformatsprodukt Hoylu Wall, ett verktyg för digitalt samarbete, delade arbetsytor, processplanering och idéskapande. Ordern kommer att levereras under Q3-18, med ett ordervärde som uppgår till 528 000 SEK.

2018-09-27: Ytterligare en order från InterSystems

Dagen efter ordern till USA:s armé kommunicerade Hoylu att de mottagit ytterligare en order från mjukvaruföretaget InterSystems med säte i USA, en aktör som specialiserar sig på sjukvård och offentlig- samt statlig verksamhet. Ordervärdet uppgår till 705 000 SEK.

2018-09-28: USA:s flygvapen väljer Hoylu

Flygvapnet i USA har valt Hoylus mjukvara och ett flertal storformats Hoylu Wall-system, att användas som verktyg för digitala arbetsytor och innovationsarbete samt samarbete. Ordern kommer att levereras under Q4-18, där ordervärdet uppgår till 3 525 165 SEK och består av både hårdvara och mjukvarulicenser. Historiskt sett är detta en stor order för Hoylu, något vi ser mycket positivt på. Det är även tydligt att marknaden uppskattade ordern, i skrivande stund har aktien som högst stått i 6,56 kr under dagen, motsvarande en uppgång om ca 50 % från gårdagens stängningskurs (4,375 kr). För tillfället har aktien backat tillbaka något, och handlas nu omkring 5 kr.

Uppdaterad orderbok

I samband med att Hoylu kommunicerat ytterligare tre orders denna veckan, har vi uppdaterat vår uppskattning kring Bolagets orderbok. Denna baseras enbart på de orders som Hoylu har kommunicerat, och för orders som sträcker sig över flera kvartal har antaganden gjorts om fördelning. Den streckade linjen visar procentuell andel av uppskattad orderbok i förhållande till omsättningen. För perioderna Q3-18 och Q4-18 härleds procentandelen mot vår prognostiserade omsättning.