Greater Thans plattform Enerfy vald av FIA, huvudorganisationen för motorsporter som Formel 1, Rally och Rallycross


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 1 oktober 2018 att Fédération Internationale de l´Automobile (”FIA”), huvudorganisationen för motorsporter som Formel 1, Rally och Rallycross, har valt Enerfy som teknikplattform för FIA Smart Driving Challenge.


FIA har över 80 miljoner medlemmar i 145 länder – det öppnar nya dörrar för Greater Than

FIA Smart Driving Challenge är ett mästerskap i smart bilkörning och ett globalt initiativ för trafiksäkerhet som arrangeras av FIA. Det är ett öppet mästerskap där ”vanliga” bilförare kan delta genom att köra smart, säkert och miljövänligt under sin vardagskörning med sin egna bil. Körningen mäts och betygssätts med hjälp av Greater Thans teknikplattform Enerfy.

”FIA har över 80 miljoner medlemmar i 145 länder. Att den internationella motorsportsvärlden nu väljer samma teknik som Greater Thans försäkringskunder, är ett enormt genombrott på global nivå”, säger vår ansvarige analytiker Patrik Olofsson.

I pressmeddelandet nämner Liselott Johansson, VD på Greater Than, att deras teknik närmast blir en internationell norm för att mäta smart bilkörning, något vi är benägna att hålla med om. I och med den validering Greater Thans teknik får genom samarbetet med FIA, bedömer vi att Bolagets införsäljning mot nya försäkringsbolag underlättas betydligt. Ett samarbete med en sådan stor och internationell organisation, sänder starka signaler till potentiellt nya försäkringskunder.

”För Greater Than innebär det här en global expansion. Det ska bli mycket spännande att följa vilka effekter detta kan få på bolagets försäljning kommande kvartalen”, avslutar Patrik Olofsson.

Analyst Groups sammanfattade syn på Greater Than som investering

Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till 11,3 MSEK. År 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 100 MSEK, vilket med en diskonteringsränta om 10 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger ett nuvärde per aktie om 39 kr i ett Base scenario.