Greater Thans digitala försäkringslösning utökar kraftigt i Danmark


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 29 augusti 2018 att Tryg Forsikring A/S (”Tryg Forsikring”) i Danmark nu väljer att ett år efter lanseringen av Tryg Drive bredda försäkringen till hela den danska marknaden.


För ungefär ett år sedan lanserades Tryg Drive, en användarbaserad försäkring för unga under 30 år. Tryg Drive baseras på Greater Thans teknikplattform Enerfy, där försäkringen är byggd på ett system där kunden får en Plug-In som används i bilen och är kopplad till en app via en mollösning. Med Enerfy och dess AI-funktion kan försäkringstagarens körbeteende analyseras i realtid. Om föraren kör bra kan denna belönas med upp till 30 % rabatt.

Greater Than – har gått från initialt Proof of Concept till bred marknadslansering

Utöver Tryg i Danmark har Greater Than redan samarbete med flera andra aktörer, t.ex. Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg Norge och LähiTapiola i Finland. Greater Than har på knappt ett år skapat sig en närvaro i hela Norden. Det som är särskilt intressant är att dessa nu börjar skala upp erbjudandet mot sina kunder. Det är ett tydligt tecken på att Greater Thans lösning är efterfrågad.

Tryg Forsikring var den första internationella aktören att lansera en försäkring med Greater Thans AI-baserade teknik. Under senaste året har försäkringen Tryg Drive erbjudits till bilförare mellan 18 och 30 år i Danmark. Tryg Forsikring berättar att sedan de lanserade försäkringen sommaren 2017, har de ökat försäljningen av bilförsäkringar till målgruppen med 70 % (!). Dessutom väljer ca 50 % av Tryg Forsikrings nya försäkringskunder inom åldersspannet 18–30 år att teckna Tryg Drive. Baserat på den framgång försäkringen har haft väljer nu Tryg Forsikring att erbjuda försäkringen till hela den danska marknaden, oavsett ålder.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Tryg. Deras starka position i Norden gör att vi kan skala upp vår distribution och tillsammans erbjuda digitala lösningar till ännu fler kundgrupper,” säger Liselott Johansson, VD för Greater Than.

Den merförsäljning som nu sker är ett tydligt tecken på att det finns en hög efterfrågan av Greater Thans lösning. I en artikel publicerad i Forbes (2017) anges framtiden i huvudsak utgöras av användarbaserade bilförsäkringar, där användaren baserat på hur du kör, när du kör och var du kör, får en individuell prissättning. Greater Than har samlat data i över 14 år. Känsligheten i den AI-baserade plattformen fångar upp minsta förändring i körmönster och korrelerar körpoängen mot en skadefrekvens. Det resulterar i miljardtals analytiska slutsatser. Greater Than har därmed en omfattande databas, och den teknologiska höjden för att utföra högkvalitativa analyser. Greater Thans AI-plattform genererar faktisk försäljning, där tolv månade rullande omsättning uppgår till 11,3 MSEK.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Greater Than