Greater Than ingår samarbete med Zurich Insurance och Sixt Irland


Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 november 2018 att de ingår samarbete med Zurich Insurance och Sixt Irland.


”Detta är ett kvitto på att vår expansionsstrategi är framgångsrik”, säger VD Liselott Johansson.

Avtalet innebär att Greater Than når ca 1 % av den globala koncernens bilflotta om 280 000 fordon – finns möjlighet till utökad andel?

Greater Than tar nu steget in på den irländska marknaden och ingår ett samarbete med försäkringsbolaget Zurich Insurance UK och Sixt på Irland. Avtalet innefattar att Sixt Irland integrerar Greater Thans plattformslösning i hela sin bilflotta på Irland som består av ca 3 500 fordon. Sixt Irland ingår i den globala hyrbilskoncernen Sixt Group. Sixt Group har över 2 100 stationer och 280 000 fordon över hela världen. Med nuvarande avtal har Greater Than därmed nått ca 1,3 % av koncernens globala fordonsflotta. Även om det är för tidigt att spekulera i, är det intressant att se om en eventuell uppföljning från Sixt kan komma att ske och om Greater Thans plattform kan integreras i en ännu större andel av koncernens fordonsflotta.

”Det kan även nämnas att marknaden i Storbritannien avseende digital utveckling och nya försäkringslösningar är något mer mogen än exempelvis Sverige och Norden. Att Greater Than kan utmana även på en sådan marknad är ett bra tecken på att Bolagets teknik är efterfrågad och attraktiv”, säger ansvarig analytiker Patrik Olofsson.