Full ersättning av byggvaruhuset Silvans 411 freetrailers


Freetrailer Group A/S (”Freetrailer” eller ”Bolaget”), meddelade den 24 juli 2018 att Bolaget i enlighet med ett tidigare ingått avtal ersatt samtliga av Silvan Danmarks 411 släpvagnar.


Vad de ersatta släpvagnarna innebär för Freetrailer

I samband med att Freetrailer ersätter samtliga av sina släpvagnar i anslutning till Silvan Danmarks varuhus, introducerar Bolaget sin lösning Freelock vid de nämnda vagnarna. I samband med lanseringen av Freelock vid IKEA Gentofte i Danmark uppvisades cirka 50 % fler uthyrningar, även fast Freelock sannolikt inte kommer medföra 50 % fler uthyrningar till varje släpvagn, finns god potential för Freetrailer att öka antalet uthyrningar i samband med de berörda släpvagnarna, som utgör cirka 27 % av Bolagets totala släpvagnsbestånd.

Då Freetrailer leasar släpvagnarna krävs inga initiala investeringar för att ersätta eller växa Bolagets bestånd, lanseringen av Freelock borde dock innebära mindre ökning av Bolagets Capex.

Analyst Groups sammanfattade syn på Freetrailer som investering

  • Lansering av självbetjäningslösningen Freelock

Bolagets nyutvecklade lösning, Freelock, gör att Bolagets släp kan låsas upp med hjälp av en Bluetooth-koppling till Freetrailers bokningsapp. Detta innebär att Freetrailer kan hyra ut släpvagnarna helt självbetjänat. I samband med introduktionen av Freelock vid IKEAs varuhus i Gentofte, Danmark, såg Freetrailer en ökning om ca 50 % av antalet uthyrningar, vilket påvisar lösningens potential. Freelock finns för tillfället endast på ett fåtal av Freetrailers stationer, men ska framgent installeras på samtliga vagnar. Detta estimeras leda till att antalet uthyrningar per vagn ökar, som i sin tur väntas öka Bolagets möjlighet till merförsäljning.

  • Expansion på existerande och nya marknader

Bolaget står i och med lanseringen av Freelock redo för att expandera. Planen är att fram till räkenskapsåret 19-20 fokusera på tillväxt på existerande marknader, där Bolaget menar att en realistisk plan är att ha 5 000 vagnar i rotation 22-23, att jämföra med dagens siffra om 1 470 stycken. Därefter planeras expansion till nya geografiska marknader, först till Finland 19-20, följt av Tyskland och Benelux under 20-21.

  • Lågt personalbehov skapar skalbarhet

Bolagets uthyrning av släpvagnar sker på de platser Freelock är introducerat helt betjäningsfritt, snarare än via stationslösningar, vilket innebär att Freetrailer inte har samma personalkrav som vid mer traditionell vagnuthyrning. Av Bolagets totala personalkostnader uppskattas endast 46 % komma från roller där Bolaget kommer behöva öka antalet anställda, detta för att betjäna Bolagets tillväxt de kommande åren. Vidare innebär det att Bolaget inte behöver skala upp kostnader  i samma takt som omsättning ökar, vilket väntas medföra marginalexpansion.

  • I Base scenario värderas Freetrailer till 6,34 DKK.

I ett Base Scenario estimeras Freetrailer omsättningstillväxt mellan 17-18 till 22-23 uppgå till 20,3 % (CAGR), samtidigt som EBITDA-marginalen estimeras till 16,3 %. I en diskonterad kassaflödesmodell där diskonteringsräntan estimeras till 12,7 %, indikeras ett implicit värde per aktie om 6,34 DKK, motsvarande en potentiell uppsida om 40,9 % från noteringskursen om 4,50 DKK.