Försäljningsmål på över 15 MSEK för en av Hoylus partners


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) meddelade den 22 oktober 2018 att de med återförsäljaren Ed Corp satt ett försäljningsmål omkring 15 MSEK över en 12-månadersperiod.


Över 15 MSEK i försäljningsmål över 12 månader

En bilaga till tidigare återförsäljaravtal med det sydkoreanska integrationsföretaget Ed Corp har signerats. Bilagan fastställer en försäljningsprognos med målet att sälja 1 000 displayer till över 750 skolor, med en potential på ytterligare 15 000 studentlicenser per månad. Det innebär ökade SaaS-intäkter för Hoylu, något som är en del av Bolagets långsiktiga intäktsmodell.

I pressmeddelandet framgår att den prognostiserade försäljningsvolymen sträcker sig över 12 månader, motsvarande 9 MSEK i displaylicenser och 6,5 MSEK i personliga licenser.

”Hoylu och Ed Corp kommer arbeta tillsammans för att nå målsättningen. Det är ännu inte något faktiskt ordervärde, men vi ser positivt på potentialen som det innebär. Affärsvärden över 15 MSEK är historiskt att anse som högt och vi kommer med spänning följa utvecklingen av hur försäljningsmålen efterföljs”, säger Patrik Olofsson, ansvarig analytiker.