EcoRub tecknar order med Granngården om 2 MSEK


EcoRub meddelade den 14 juni att bolaget inlett ett samarbete med Granngården där bolagets produktserie Profarma Stable Lining (PSL) avseende hästmattor kommer finnas på Granngårdens butiker inför sommaren/höstens inställning av hästar. Avtalet medför försäljningsintäkter om totalt 2 MSEK under Q2 och Q3.

EcoRubs VD Isac Andersson kommenterar:

”Vi är väldigt stolta på EcoRub att kunna få till detta samarbete med Granngården där en viktig faktor är att vi erbjuder ett helt koncept kring leverans och logistik.”

Vidare kommenterar Lars Dahlgren, inköpsansvarig på Granngården:

”Vi på Granngården tycker det är bra att kunna erbjuda svensktillverkade produkter och hållbara produkter. Genom detta kommer vi minska leveranstider och minska vår klimatpåverkan.”

Analyst Group ser positivt på att EcoRub fortsätter vinna affärer inom PSL och attrahera nya kunder vilket validerar bolagets produkterbjudande, dessutom är Granngården som samarbetspartner en kvalitetsstämpel då företaget har funnits i över 140 år och omsätter ca 2,5 mdSEK. Ett exempel på en tidigare affär inom PSL, som EcoRub meddelade i mars 2023, var med WGS Wellness Group A/S i Danmark vilken inkluderade en initial ramorder om 3 MSEK över två år. Sammantaget visar dessa två orders att det finns ett stort intresse inom detta delområde för EcoRubs produktlösningar.

I Europa förbrukas ca 60 miljoner ton plast årligen, men där endast 4 % är återvunnet och resten förbränns. Enligt prognoser kommer Europas förbrukning av plast nå 240 miljoner ton år 2025. EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. Baserat på befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 90 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % upprepar vi ett motiverat värde per aktie om 0,52 kr i ett Base scenario.