EcoRub tecknar ett inledande samarbetsavtal till ett värde om drygt 1 MSEK


EcoRub tillkännagav den 17 januari att bolaget startat ett samarbete med Svensk Däckåtervinning för att under Q1 och Q2 2023 bearbeta uttjänta däck i Norrland. Bolagen har för avsikt att skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete.

”Detta samarbete ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi gällande bearbetning av återvunna material. Genom Kundcirkularitet® kan förbrukade material bearbetas och bli till värdefulla råvaror. Denna cirkularitet leder till minskade koldioxidutsläpp och en effektivare materialanvändning,” säger EcoRubs VD Isac Andersson.

Samarbetet med Svensk Däckåtervinning är viktigt för en hållbar materialanvändning inom däckbranschen. Genom EcoRubs affärsområde EcoMold kan uttjänta bildäck användas för tillverkning av nya produkter. SDAB administrerar, utan vinstintresse det lagstadgade producentansvaret för däck i Sverige sedan 1994. Med början den 1 januari 2023 driver SDAB i egen regi, insamling och bearbetning via underleverantörer. Detta görs i syfte att ”Öka materialåtervinningen och möjliggöra ett högre värde på materialet” – säger SDAB:s VD Fredrik Ardefors.

Samarbetet med EcoRub är en viktig komponent för att öka förtroendet för materialet i samhället och därigenom uppnå ökat materialvärde efter bearbetning av bolagets process via Kundcirkularitet®-konceptet. SDAB omsatte ca 160 MSEK år 2021 och återvann ca 84 574 ton1 däck via Ragn-Sells Däckåtervinning vilket visar på potentialen för EcoRub att generera intäkter inom EcoMold-segmentet från enbart en ensam aktör. Analyst Group ser detta som en ytterligare validering av att EcoRubs produkterbjudanden ligger rätt i tiden, samt att det bevisar möjligheten inom segmentet där den initiala ordern förväntas öppna för fler ordrar och/eller samarbeten framgent.


I Europa förbrukas ca 60 miljoner ton plast årligen, men där endast 4 % är återvunnet och resten förbränns. Enligt prognoser kommer Europas förbrukning av plast nå 240 miljoner ton år 2025. EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi till högkvalitativa material och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. EcoRub kan leverera från 30–97 % återvunnet material och baserat på befintliga ordrar, samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 90 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,3x, och en diskonteringsränta om 13,5 % härleder Analyst Group ett potentiellt nuvärde per aktie idag om 0,44 kr i ett Base scenario.


Referenser:
  1. Statistik – Svensk Däckåtervinning (sdab.se)