EcoRub tecknar en avsiktsförklaring (LOI) med Safic-Alcan Nordic AB


EcoRub meddelade den 17 augusti att bolaget tecknat ett LOI med Safic-Alcan avseende försäljning och distribution av EcoTPEsuper®-material inom Norden.

Analyst Group ser positivt på att EcoRub tecknar samarbeten inom affärsområdet för återvunna termoplaster då det vidimerar efterfrågan på bolagets hållbara lösningar. Sammanfattningsvis visar denna avsiktsförklaring med Safic-Alcan att det finns ett stort intresse inom detta segment för EcoRubs produktlösningar vilket kan sprida ringar på vattnet för samarbeten inom ytterligare produktområden.

Safic-Alcan är en fransk koncern som i över 175 år har utvecklat innovativa lösningar för sina uppdragsgivare och kunder. Med hjälp av sin samlade expertis inom gummi har gruppen expanderat inom närliggande polymera produktområden och är verksamma inom agentur- distribution- och grossistverksamhet. Safic-Alcan Nordic hade år 2021 en omsättning på över SEK 160m, omsättningen för hela koncernen var ca EUR 725m. Vidare är Safic-Alcan verksamma i över 60 länder, har 33 kontor, 10 laboratorier och 733 anställda världen över1.

Vi på EcoRub ser att detta LOI ligger helt i linje med våra långsiktiga strategier att hitta starka partners och växa tillsammans med Safic-Alcan.”, säger EcoRubs VD Isac Andersson.

Vidare säger Andreas Frisén, VD för Safic-Alcan Nordic AB följande:

”Safic-Alcan ser EcoRub´s återvunna material som ett viktigt steg i vår resa med att erbjuda en mera hållbar produktportfölj.”


I Europa förbrukas ca 60 miljoner ton plast årligen, men där endast 4 % är återvunnet och resten förbränns. Enligt prognoser kommer Europas förbrukning av plast nå 240 miljoner ton år 2025. EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. Baserat på befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 90 MSEK år 2026. Givet gjorda prognoser, en P/S-målmultipel om 2,5x, och en diskonteringsränta om 13,5 % upprepar vi ett motiverat värde per aktie om 0,52 kr i ett Base scenario.

Referenser:

  1. https://www.safic-alcan.com/en/se/explore-who-we-are