EcoRub lanserar nya produkter för den nordiska hästmarknaden


EcoRub tillkännagav den 2 mars att bolaget lanserar en ny produktserie riktad till hästägare under varumärket Profarma, vilket är ett komplett system med mattor som är tillverkade av återvunnet däcksgummi. Under produktnamnet Profarma Stable Lining (PSL) har ett komplett system utvecklats för hästägare som bryr sig om sitt djur och samtidigt värnar om miljön genom att välja klimatsmarta produkter. Produkterna används både inne i stallet och utomhus runt foderplatser och andra platser som blir mjuka av regn och hästarnas tramp. En grov uppskattning baserad på uppgifter från återförsäljare leder till en uppskattning att marknaden i Norden för denna typ av produkter är stor, och där EcoRub på sikt har potential att ta en betydande del av marknaden.

”I Norden finns för närvarande ca 440 000 hästar och våra sonderingar ger oss övertygande skäl att tro att våra mattor kommer att ha en stor potential och därmed bli en viktig produktkategori för bolaget,” säger Isac Andersson, VD EcoRub

Analyst Group har noterat att EcoRub säljer PSL för 695 SEK per m2 i sin webbshop1. Med 440 000 hästar i Norden och ett antagande där en häst inryms i en hästbox om ca 10 m2 motsvarar det totalt 4,4 miljoner m2. Ett pris per m2 om 695 SEK för PSL skulle således motsvara en marknadspotential för den nordiska hästmarknaden om ca 3 mdSEK. Givet ett scenario där EcoRub estimeras uppnå en marknadspenetration om 1 % så skulle det motsvara ca 30 MSEK i totala intäkter, vilket vi anser vara skäligt att inträffa inom 3–5 år, vilket illustrerar den ekonomiska potentialen för EcoRubs nya produktserie. Detta kan även ställas i relation till EcoRubs nettoomsättning för år 2022 som uppgick till ca 4,3 MSEK, samt Analyst Groups estimat om ca 26 MSEK för år 2023, vilket visar att den nya produktserien utgör en substantiell tillväxtmöjlighet för bolaget.


  1. https://www.profarma.se/webbshop/hastmattor