Doxa stärker sin närvaro i Tyskland


Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) meddelade den 12 december 2018 att de stärker sin närvaro i Tyskland med ytterligare en distributör.


Doxa har tecknat avtal med Dentegris GmbH (”Dentegris”) i Tyskland. Dentegris är Tysklands snabbast växande distributör inom dentala produkter. I samband med avtalet har Doxa erhållit en fösta mindre initial order.

Tyskland är den största marknaden i Europa, där det även kan nämnas att globalt är Europa den största marknaden för kronor och bryggor (43 % av marknaden) vilket förklaras av en väl utbyggd tandvård som prioriteras högt. Marknaden för dentalcement drivs av användandet av kronor och bryggor, vilka cementeras fast på befintliga tänder. Det mest framträdande materialet är keramiska kronor, att jämföra med t.ex. metall och metallbundet porslin. 2014 stod keramiska kronor för störst marknadsandel om 51 % och marknaden bedöms växa med 7,4 % årligen (CAGR) till 2020 för att nå en marknadsstorlek om 2,8 mdUSD (Dental Crowns and Bridges Market Report, 2014-2020).

Doxas produkt integrerar på nanonivå med tanden och alla typer av dentala material vilket gör att förseglingen sker på samma sätt som naturlig remineralisering. Det ger en fullständigt tät anslutning mellan material och tand samt att produkten uppvisar minimalt mikroläckage och att produkten står emot syraangrepp. Ceramir C&B har erhållit flertalet priser, dels Top Innovative Cement av tidskriften The Dental Advisor fyra år i rad, samt Best in Class Technology fyra år i rad av Cellerant Consulting Group.

Såhär säger Henrik Nedoh, VD på Doxa, i samband med pressmeddelandet:

Nästa steg i vårt samarbete med Dentegris blir att utbilda deras personal. Det sker nu före jul och därefter kommer Dentegris att lansera Ceramir Crown & Bridge i januari 2019.

OM DENTEGRIS

Dentegris startades för 9 år sedan av erfarna tandläkare med affärsidén att erbjuda dentalmarknanden lättanvända, säkra och användarvänliga system. Företaget bearbetar marknaden både genom egen säljkår och ett väl utvecklat kundlojalitetsprogram som kännetecknas av närhet, förtroende och pålitlighet.