Det händer mycket i ACM


AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) har senaste två veckorna kommunicerat flertalet intressanta händelser; förslag till utdelning av Starcorp, vunnen affär med Amex, ny premiumyta i Oslo och ett uppreviderat medialager från 600 MSEK till 1 000 MSEK.


Medialagret växer från 600 MSEK till 1 000 MSEK

ACM har gjort en revidering av sitt medialager och kan efter genomgången konkludera att lagret har ökat med nära 70 %, från 600 miljoner kronor till omkring 1 miljard kronor. Under 2018 uppgick ACM:s totala nettoomsättning (organisk samt förvärv) till nära 180 MSEK. Det finns således gott om utrymme för att ACM ska kunna fortsätta växa organiskt baserat på nuvarande medialager. Vad som primärt har skapat ett större medialager är förvärvet av Prego Media samt nyetablerade egenägda mediaytor, men även av att ACM nu valt att inkludera alla sina kontrakt med externa partners.

Premiumyta etablerad i Oslo – ”Detta kommer bli den största digitala ytan i Oslocentrum”

Inom kort kommer ACM:s helägda dotterbolag Prego Media att lansera en ny yta motsvarande 45 kvm som består av sex stycken digitala skärmar som ska placeras på Karl Johans gate i centrala Oslo. Det kan t.ex. jämföras med den skärm som ACM invigde i Stockholm under februari i år: Stockholm centrums största utomhusskärm på 37 kvm, LED NK på Regeringsgatan precis intill Nordiska Kompaniet (NK).

”Det är fantastiskt roligt att utöka vårt digitala utbud, särskilt med tanke på att den norska marknaden i stort sett är helt analog. Att det dessutom är ett av de bästa lägena i Oslo med hela 45 kvm bevisar att vi leder vägen för att digitalisera utomhusreklam i Norge. Detta kommer bli den största digitala ytan i Oslo centrum, där efterfrågan redan innan lansering varit stor. Med denna yta tar vi ytterligare ett steg mot att bli ledande på digital utomhusreklam i Norge,” säger Stig Kjos, VD på Prego Media.

Order från American Express

Amex har under Q2-19 valt att kombinera digitala och analoga budskap på premiumytor i Sverige och Norge med fokus på storstadsregioner (Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo) för att generera stor impact. Även om det varit önskvärt att ordervärdet från Amex varit högre, visar detta på styrkan i ACM:s organisation, d.v.s. att med bred geografisk spridning så kan ACM koordinera marknadsföringskampanjer åt stora företag som vill ha en bred regional exponering. Detta kan i förlängningen innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.