Comintelli inkluderas som ett ledande mjukvarubolag i tillväxtfas av Forrester


Comintelli AB (”Comintelli” eller ”Bolaget”) inkluderas som ett ledande mjukvarubolag i tillväxtfas av Forrester.


Forrester Research, kända för rapporter om teknikens påverkan på samhället, inkluderar i sin rapport “New Tech: Market and Competitive Intelligence (M&CI) Solutions, Q1 2019” Comintelli i sin lista över tillväxtbolag på den växande marknaden Competitive Intelligence. Rapporten redogör ingående för Competitive Intelligence-marknaden och delar in aktörer på marknaden i tre kategorier, där Comintelli defineras som en ledande mjukvarulevarantör i tillväxtfas på den globala marknaden. Forresters rapport är den första rapporten, som Analyst Group känner till, där en artikelförfattare så djupgående har definierat och förklarat landskapet för Competitive Intelligence och analyserat den framtida marknaden.

”Att de efter all research har med Comintelli på sin lista av leverantörer tyder på att vår plattform Intelligence2day är mycket konkurrenskraftig”, säger Jesper Martell, VD för Comintelli.

Marknaden för Competitive Intelligence kan beskrivas som en del av marknaden för omvärldsanalys och ska inte förväxlas med mediabevakning som så ofta är fallet. Omvärlds-analys är en växande marknad dels på grund av att dagens konkurrensutsatta affärsmiljö medför större kundfokus, dels för att underlätta för företag att fatta strategiska beslut i dagens överflödiga informationssamhälle. Forrester skriver vidare att marknaden för Competitive Intelligence kommer fortsätta öka bland annat tack vare att AI, Machine Learning och textanalys. Dessa teknologier möjliggör för företag att använda helt nya verktyg för att optimera sin omvärldsbevakning skriver Forrester. Analyst Group drar slutsatsen efter att ha läst rapporten att Comintelli besitter en bra marknadsposition som mjukvarulevarantör och har därför goda möjligheter att kapitalisera på denna marknadstrend.

Comintellis position som mjukvarulevarantör påverkar Bolaget positivt, då Comintelli kan skapa användarvärde genom att kapitalisera på teknologier som t ex. AI och Machine Learning. Genom dessa teknologier kan Comintellis plattform bland annat optimera inhämtning och analys av omvärldsinformation, vilket skapar en bättre omvärldsplattform då användarna kan tillförskaffa sig ännu mer relevant information.

Att Forrester nu börjar bevaka CI-marknaden och inkluderar Comintelli som en av de ledande globala mjukvaruplattformarna tyder på att Bolagets plattform Intelligence2day® är relevant på den globala marknaden.

Vi har med anledning av rapporten ställt några frågor till Comintellis VD Jesper Martell.

Att Forrester nu släpper en rapport om Competitive Intelligence marknaden och definierar det som en trend visar ju på att företag nu börjar få upp ögonen för detta. Har har ni märkt av detta?

Ja, vi märker av att intresset för omvärldsanalys ökar, särskilt i USA. Men just begreppet ”Competitive Intelligence” är kanske inte välkänt i Sverige och Norden ännu. Många blandar ihop det med mediabevakning, men det är inte riktigt samma sak. Mediabevakning fokuserar mer på vad som redan har hänt, medan Competitive Intelligence är mer fokuserat på att upptäcka hot och möjligheter på vägen framåt.

Forrester definierar Comintelli som ett av de ledande företagen inom Competitive Intelligence. Vad är det som särskiljer er och ger er en edge?

Vi har funnits i 20 år och har byggt lösningar för flera ledande företag. Det har gett oss värdefull kunskap om kundernas behov som få har. Vi är duktiga på att hantera väldigt många olika sorters data, inte bara från webben och vi har flera automatiska analysverktyg som ingen av de andra företagen har.

I rapporten har Forrester delat in marknadsaktörer i tre kategorier och definierat er som en mjukvarulevarantör (”Software platform vendor”). Vad i ert SaaS-erbjudande ger er en edge mot de två andra kategorierna konsultleverantör och leverantör av tilläggstjänster?

Vi är en renodlad mjukvaruleverantör och fokuserar 100 % på det. Det betyder att jag tror vi har ett tekniskt försprång gentemot flera konkurrenter som har hybridmodeller och levererar information samt paketerade konsulttjänster för CI. På sikt tror jag det kommer visa sig att det är svårt att göra bäggedera och vara bäst på båda. Vi vill vara bäst på mjukvara och samarbeta med andra för att skapa helhetslösningar med det bästa av alla världar.

Av konkurrerande och jämförbara bolag är Comintelli det enda bolaget där strategichefer, som oftast jobbar nära ledningen, utgör en stor del av användarna. Vad tror du att det beror på?

Intelligence2day används ofta av enheter inom företag som arbetar med marknad, affärsutveckling, innovation, strategi eller omvärldsanalys. Där har vi ett särskilt fokus på att stödja användarna i deras beslutsfattande kring strategiprocessen, genom att tidigt upptäcka framtida trender och bli varse om varningssignaler innan det är för sent, men även för att hitta möjliga företagsförvärv och fusioner.

Var det någonting annat i Forresters rapport som du vill lyfta fram?

För det första är vi väldigt glada att Forrester nu börjar bevaka området och definierar CI marknaden. Det är inte bara till glädje för oss utan alla aktörer på marknaden. Att de efter all research har med Comintelli på sin lista av leverantörer tyder på att vår plattform Intelligence2day är mycket konkurrenskraftig.

Jag har också fått förmånen att medverka i ett webinar tillsammans med Forresters analytiker Cinny Little den 25 april på temat ”How can organizations capture business opportunities by involving everyone in Market and Competitive Intelligence?” Man kan anmäla sig gratis här:  http://bit.ly/comintelli_forrester.